Automatyka.eu

PowerLogic PowerView

Schneider Electric | Środa, 29 październik 2008r.

Oprogramowanie do pomiarów parametrów sieci i określania kosztów zużycia energii. Dlaczego nowe oprogramowanie?

Powerlogic-medaille-main_preview
Klienci zainteresowani monitorowaniem sieci elektroenergetycznej oprócz odpowiednio dokładnych i niezawodnych mierników potrzebują oprogramowania pozwalającego realizować:
 • Bieżące odczyty mierzonych wartości określające jakość zasilania
 • Określanie kosztów zużycia energii
Oczekuje się, że oprogramowanie to będzie tanie a wymienione wyżej funkcje będą łatwo integrowane w środowisku Windows.

Nowe oprogramowanie PowerView firmy Schneider Electric wychodzi naprzeciw tym potrzebom stanowiąc komfortowe i proste narzędzie umożliwiające monitoring następujących urządzeń:
 • PM500
 • PM710,PM750
 • PM810, PM820, PM850
 • PM9C
 • Zabezpieczenia Micrologic typ P i H

Oprogramowanie PowerView jest dostosowane do podstawowych potrzeb Użytkowników o małym i średnim zużyciu energii (<5MVA). Maksymalna liczba urządzeń obsługiwanych przez PowerView wynosi 32. Baza danych MSDE systemu nie przekracza 2GB.

Jak to działa?

Podstawą umożliwiającą pracę systemu jest komunikacja z urządzeniami. W oprogramowaniu PowerView możliwa jest komunikacja poprzez port szeregowy (RS485 -2 lub 4 przewodowy w zależności od użytego konwertera) lub przez kartę sieciową Ethernet.

Preferowaną architekturą jest połączenie urządzeń siecią Ethernet za pomocą bramek EGX100 lub EGX400, które zapewniają transmisję według protokołu Modbus na TCP/IP.

Aby uprościć procedurę uruchomienia systemu oprogramowanie PowerView automatycznie wykrywa i konfiguruje (wstępnie) wszystkie podłączone do komputera PC urządzenia pomiarowe.

Podłączanie urządzeń

Odbywa się w trzech prostych krokach:

 1. Po podłączeniu fizycznym urządzeń i podaniu adresu IP bramki (EGX100 lub EGX400), program wykona skanowanie sieci pod kątem kompatybilnych urządzeń.
 2. Wykryte w ten sposób urządzenia zostaną dodane automatycznie do systemu.
 3. Wszystkie dostępne w miernikach zmienne zostaną w tym momencie skonfigurowane i automatycznie rozpoczyna się zapis pomiarów do bazy danych (w przypadku urządzeń z pamięcią również do pamięci wewnętrznej urządzenia).

Urządzenia, dla których wystąpią problemy z komunikacją zostaną oznaczone na liście urządzeń kolorem czerwonym. Kliknięcie prawym przyciskiem myszy wywoła próbę ponownego nawiązania połączenia.

Jak każde działanie automatyczne podłączenie urządzeń w tym trybie posiada podane niżej ograniczenia:

 • Procedura uruchamiana jest zawsze przy pierwszym starcie systemu.
 • Możliwe jest wykrywanie maks. 32 urządzeń.
 • Skanowane adresy urządzeń Modbus zawierają się w przedziale od 1 do 50.
 • Nazwy urządzeń nadawane są automatycznie według przyjętych reguł formalnych (istnieje możliwość ich późniejszej zmiany).

Dla użytkowników zaawansowanych istnieje możliwość konfiguracji ręcznej

 • Przy konfiguracji ręcznej Użytkownik ma możliwość ręcznego utworzenia łączy komunikacyjnych według własnych nazw i z użyciem własnych parametrów transmisji.
 • Usunięcie urządzenia z systemu spowoduje również usunięcie z dysku twardego pomiarów zapisanych z tego urządzenia (program wyświetli wcześniej ekran z ostrzeżeniem).


Zapis do bazy danych programu:


Zapis do bazy danych programu dotyczy tych mierników, które nie mają pamięci czyli mierników serii PM500, PM710 i PM750, PM9C oraz zabezpieczeń Micrologic typ P i H.  Domyślny okres zapisu pomiarów na PC wynosi 15 min ale istnieje możliwość zmiany tego parametru. Najkrótszym możliwym okresem jest 5 minut najdłuższym 1 godzina. Użytkownik dysponuje gotowymi zestawami rejestrowanych wielkości, które później wybiera z odpowiedniego menu podczas tworzenia raportów.

Rejestrowane wielkości elektryczne to:

 • Prąd, napięcie, moc, współczynnik mocy, energia, moc uśredniona, prąd uśredniony i całkowity współczynnik  zniekształceń nieliniowych (THD).


(Kompletna lista pomiarów rejestrowanych dostępna jest w dokumentacji producenta).

Zapis do pamięci wewnętrznej:

Zapis do pamięci wewnętrznej miernika realizowany jest tylko dla mierników posiadających pamięć. W przypadku PowerView są to mierniki serii PM800, dla których dane pomiarowe gromadzone są według ustalonej podczas instalacji miernika odrębnej nastawy (zwykle jest to zapis do pamięci FIFO podstawowych wartości w cyklu 15 minutowym).

Częstość zapisu pomiarów do pamięci wewnętrznej analizatorów może być później modyfikowana lokalnie w mierniku lub z załączonego do PowerView podprogramu PMCU (Power Meter Configuration Utility).

Automatyczne sczytywanie pomiarów z analizatorów serii PM800 do bazy danych oprogramowania PowerView odbywa się co 4 godziny. Interwał ten jest określony i narzucony przez system.

Pomiary w czasie rzeczywistym

Odczyty bieżące pozwalają na monitoring parametrów sieci w newralgicznych punktach sieci elektroenergetycznej.

Wyświetlane wartości to: prąd, napięcie, moc, współczynnik mocy, energia, prąd i moc uśredniona oraz współczynnik zniekształceń nieliniowych.

Wielkości te mogą być dostępne jako pomiary pojedyncze lub zestawione w tabele zbiorcze zawierające takie wartości jak:

 • Prąd uśredniony - który pozwoli na oszacowanie obciążenia badanego odpływu
 • Energia czynna – co pozwala na wyliczenie jej poboru przez podnajemców i dokonanie podziału kosztów.
 • Uśredniony prąd obciążenia  – dla weryfikacji realnego poboru prądu w stosunku do obliczonego zapotrzebowania.
 • Moc czynna  -która jest miarą zużycia energii będącej głównym składnikiem rachunku
 • Status wybranych wejść – np. sygnalizujących stan wyłącznika lub odzwierciedlających inne ważne sygnały (zadziałanie zabezpieczeń)
 • Stan wyjść – np. odpowiednio zaprogramowane wyjścia alarmowe.

Dla pełnego komfortu przewidziano zestaw zawierający:

 • Energię czynną [kWh]
 • Prąd trzyfazowy [A]
 • Moc czynną [kW]
 • Współczynnik mocy

Menedżer Raportów

Moduł generujący raporty jest tak prosty jak tylko to możliwe i dzięki temu umożliwia wykonanie raportu na jednym ekranie w 6-ciu prostych krokach.

Użytkownik wybiera kolejno: 1) typ raportu, 2) zakres dat dla jakich raport jest tworzony, 3) konkretny harmonogram czasowy (jeśli potrzeba), 4) urządzenie którego raport dotyczy i na końcu 5) zmienne, o które mu chodzi. 6) Krok szósty i ostatni to zainicjowanie tworzenia raportu.

Raporty powstające w wyniku opisanej wyżej procedury są raportami bezpośrednio kompatybilnymi z plikami oprogramowania Excell i zawierają arkusze prezentujące dane zarówno w postaci danych tabelarycznych jak i graficznych wykresów.

Raporty oprogramowania PowerView spełniają wymagania podstawowe, jednak gdyby to nie wystarczało

Użytkownik ma możliwość dalszej własnej ich obróbki wykorzystując właściwości i moc obliczeniową (formuły) oprogramowania Excell.

Dołączenie tak powstałych raportów do innych dokumentów pakietu Microsoft Office nie przedstawia już żadnych trudności.

Komu opłaca się zastosować PowerView?

Podsumowując należy powiedzieć, że adresatami oprogramowania PowerView są:

 • Zakłady przemysłowe o małym i średnim poborze mocy ( P <5MVA )
 • Obiekty infrastruktury (szkoły, uczelnie, baseny, kina, centra handlowe, centra biurowe …)
 • Doceniający wagę pomiarów z funkcją komunikacji Producenci Rozdzielnic


oraz wszyscy użytkownicy końcowi urządzeń pomiarowych  PowerLogic , którzy dzięki systemowi zbudowanemu w oparciu o oprogramowanie PowerView uzyskują nowe możliwości jakościowe.

W tych miejscach, w których, ujawniła się potrzeba oszczędzania energii elektrycznej i kontrolowania jakości zasilania korzyści z zastosowania oprogramowania PowerView będą z pewnością miały konkretny wymiar finansowy.

Powerlogic-medaille-main_small

Komentarze

dodaj komentarz

Partnerzy serwisu

 • Gigaom_color

Oferty pracy

Więcej

Polecamy