Automatyka.eu

Małe firmy na rynku robotyki - konkurencja będzie rosła

www.robotyka.raport.xtech.pl | Niedziela, 16 listopad 2008r.

Krzysztof Sulikowski, właściciel firmy „Roboty Przemysłowe Krzysztof Sulikowski”, odpowiada na pytania dotyczące działalności małej firmy na krajowym rynku robotyki przemysłowej.

Targi_preview
Niszą krajowego rynku robotyki jest rynek usług związanych z integracją robotów używanych. Tworzą go głównie małe firmy współpracujące z dostawcami robotów używanych. Z jednej strony ułatwia to pozyskanie zlecenia, z drugiej – tworzy możliwości pracy także poza granicami kraju, przy realizacji zleceń wykonywanych przez dostawcę używanych robotów także na rynkach zagranicznych. Krzysztof Sulikowski, właściciel firmy „Roboty Przemysłowe Krzysztof Sulikowski”, odpowiada na pytania dotyczące działalności małej firmy na krajowym rynku robotyki przemysłowej.

Czy trudno jest rozpocząć działalność jako mała firma-integrator robotyki?
- Może się tego podjąć ktoś, kto ma doświadczenie w robotyce przemysłowej. Potrzebna jest znajomość konkretnych typów robotów przemysłowych i szczegółów dotyczących ich programowania, sterowania czy łączenia z innymi urządzeniami, (np. spawarki, inne roboty, PLC), a żadne studia do tego nie przygotowują. Konieczna jest także znajomość rynku, zarówno krajowego, jak i zagranicznego. Pierwsze zlecenia warto zdobyć jeszcze przed rozpoczęciem działalności. Stosunkowo łatwo jest zapewnić finansowanie. Sam skorzystałem z trzech form dofinansowania działalności: mam miejsce w technoinkubatorze w Krakowskim Parku Technologicznym dzięki zajęciu III miejsca w ramach projektu „Sieć współpracy dla rozwoju przedsiębiorczości akademickiej w zakresie nowych technologii”, uzyskałem dofinansowanie inwestycyjne na środki trwałe oraz dotację pomostową dzięki zajęciu I miejsca w ocenie Centrum Transferu Technologii w ramach projektu „Start w biznesie – promocja przedsiębiorczości akademickiej”. Zatem samo rozpoczęcie działalności nie jest trudne. Trudniejsze jest zdobycie wystarczająco dużej liczby zleceń, aby się móc utrzymać i rozwijać.
Z moich doświadczeń wynika, że pod tym względem najskuteczniejszy jest marketing „szeptany”, czyli pozyskiwanie zleceń „z polecenia”.

Jakie przedsiębiorstwa stanowią rynek małych firm integratorskich i jakie usługi są im świadczone?
- Rynek takich firm stanowią głównie średnie firmy zatrudniające do 400 pracowników, dysponujące jednym większym zakładem lub kilkoma mniejszymi. Integrowane są roboty do różnych celów: paletyzacji, spawania metodami mig i tig, zgrzewania, klejenia, malowania proszkowego.

Na czym polega konkurencyjność małych firm, ich przewaga nad większymi graczami i słabość w stosunku do nich?
- Moją przewagę konkurencyjną stanowi rzeczywiste zainteresowane każdą instalacją, rozwiązywanie problemów tam, gdzie są, czyli na podstawie dokumentacji. Słabością jest na pewno mniejsza możliwość realizacji kilku projektów naraz i mniejsze doświadczenie w automatyce. Ze względu na brak kapitału nie mogę też pozwolić sobie na rezygnację z pracy na rzecz szkoleń. Ale z drugiej strony mogę zdecydować się na pracę po kosztach w zakładach, w których są możliwości zdobycia potrzebnej mi wiedzy od specjalistów, np. elektryków/automatyków czy zatrudnionych w działach utrzymania ruchu.

Jak ocenia Pan perspektywy małych firm na rynku robotyki przemysłowej w perspektywie kilku lat?
- Krajowy rynek robotyki przemysłowej jest stosunkowo młody. Brakuje na nim specjalistów ze znajomością konkretnych typów robotów i starszych systemów sterowania, pochodzących sprzed 10–15 lat. W zeszłym roku działało na tym rynku 11 małych firm, ale biorąc pod uwagę np. zainteresowanie szkoleniami w tym zakresie oceniam, że w najbliższym czasie powstanie ok. 30–40 nowych. Będą to głównie integratorzy płynnie wchodzący na rynek robotyki lub osoby, które przez 4–6 lat pracowały w firmach zajmujących się robotyką i teraz zakładają nowe firmy. Raczej zajmują się nowymi robotami, więc za kilka lat wzrośnie konkurencja na rynku usług związanych z robotami używanymi.

Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiała: Monika Lewandowska
Źródło: http://robotyka.raport.xtech.pl/artykul.aspx?id=robotyka_wywiad3

więcej informacji na www.robotyprzemyslowe.eu

Targi_small

Komentarze

dodaj komentarz

Partnerzy serwisu

  • Gigaom_color

Oferty pracy

Więcej

Polecamy