Automatyka.eu

Rejestrator sekwencji bardzo szybkich zdarzeń w kontrolerach GE Fanuc PACSystems dla sterowania krytycznymi procesami 
w przemyśle

Astor | Środa, 26 listopad 2008r.

Firma ASTOR, polski dystrybutor GE Fanuc Intelligent Platforms, poinformowała o pojawieniu się nowego rozwiązania dla systemów sterowania opartych na kontrolerach serii PACSystems.

C0929-pacsystems_rx3i_preview
Rozwiązanie to nosi nazwę Sequence of Events (SOE) i służy do rejestracji sekwencji bardzo szybkich zdarzeń, które miały miejsce w systemie podczas jego zatrzymania. Rozwiązanie to dostępne jest w postaci specjalnych pakietów oprogramowania i dokumentacji do pobrania ze strony producenta.

Rejestracja danych o zdarzeniach jest kluczową funkcją w systemach bezpieczeństwa oraz aplikacjach sterujących krytycznymi procesami przemysłowymi.

Zapewniając precyzyjną detekcję i rejestrację zdarzeń wraz z pieczątkami czasowymi, funkcja SOE pozwala użytkownikom na analizę zmian stanów występujących w kontrolowanym procesie, a także na precyzyjne, z dokładnością do milisekund ustalenie kolejności występowania zdarzeń.

Rozwiązanie SOE jest odpowiednie dla aplikacji, w których rejestracja zmiany danych wpływa na poprawę możliwości wizualizowania, analizowania 
i optymalizowania sekwencji procesu oraz jego efektywności.” – mówi Karl Pickan, Menadżer Produktu OEM w firmie GE Fanuc Intelligent Platforms Europe. „Z naszym rozwiązaniem SOE, użytkownicy na całym świecie, niezależnie od lokalizacji geograficznej mają taki sam punkt odniesienie w czasie, w postaci precyzyjnych zapisów uniwersalnego czasu.

Oferta SOE firmy GE Fanuc jest dostępna dla kontrolerów PACSystems RX7i oraz RX3i w postaci pakietu programów i dokumentacji do pobrania ze strony www. Rozwiązanie to składa się z kodu aplikacji sterujących dla kontrolerów PACSystems, działającej pod systemem operacyjnym Windows aplikacji dla przemysłowej bazy danych Proficy Historian lub zestawu do gromadzenia danych w technologii Microsoft SQL, instrukcji dla samego rozwiązania oraz przykładowych raportów do analiz zgromadzonych danych dla portalu Proficy Real-Time Information Portal.

Obecnie dostępne są trzy wersje rozwiązania SOE:
PACSystems RX7i Embedded SOE – rejestrator sekwencji zdarzeń dla kontrolerów PACSystems RX7i opiera się o specjalizowaną kartę VME do cyfrowego przechwytywania zdarzeń oraz kartę do synchronizacji czasu. Każde wejście wielostanowe może zostać skonfigurowane do zapisu zmian stanów z pieczątkami czasowymi z milisekundową precyzją. Dane z pieczątkami czasowymi przesyłane są do specjalnego bufora na karcie wejść oraz jego lustrzanego bufora, a następnie cyklicznie transferowane są do bufora SOE w jednostce centralnej PACSystems. Dane z tego bufora z kolei przesyłane są okresowo poprzez sieć Ethernet, za pomocą odpowiedniego kolektora do bazy danych Proficy Historian.

PACSystems RX3i Soft SOE – programowy rejestrator sekwencji zdarzeń dla kontrolerów PACSystems RX3i, jest konfigurowalnym narzędziem wykorzystującym standardowe moduły wejść RX3i ze zdarzeniami buforowanymi w pamięci kontrolera. Jednostka centralna RX3i skanuje co milisekundę moduły wejść/wyjść, a wszystkie skonfigurowane punkty SOE zapisywane są w buforze SOE, który okresowo jest przesyłany poprzez sieć Ethernet do kolektora bazy danych historian. Kolektor z kolei na bieżąco zapisuje otrzymane dane SOE do bazy danych Proficy Historian.

PACSystems RX3i ENIU z SOE – programowy rejestrator sekwencji zdarzeń dla oddalonych kaset wejść/wyjść kontrolerów PACSystems RX3i połączonych siecią Ethernet wykorzystujący technologię programowego SOE dla RX3i. Moduł RX3i ENIU skanuje co milisekundę moduły wejść/wyjść, a wszystkie skonfigurowane punkty SOE zapisywane są w buforze SOE modułu ENIU. Dzięki temu bardzo szybkie zmiany, które normalnie nie zostałyby zauważone przez oddaloną jednostkę centralną, w tym przypadku mogą zostać przechwycone i zapisane w ENIU. Powiadomienia o każdym zdarzeniu wysyłane jest do kontrolera głównego w ramach wymiany danych o stanie wejść/wyjść oraz poprzez sieć Ethernet do kolektora bazy danych historian. Kolektor gromadzi dane z wszystkich modułów ENIU oraz na bieżąco zapisuje je do bazy danych Proficy Historian. To rozwiązanie obsługuje standardowe moduły oraz buforowanie zdarzeń w kasetach oddalonych wraz  z funkcją powiadamiania o zdarzeniach. Funkcja ta dostępna jest także 
w systemach wysokiej dostępności opartych na kontrolerach PACSystems, włączając w to systemy sterowania Proficy Process Systems.

Wymienione rozwiązania PACSystems Sequence of Events dostępne są do bezpłatnego pobrania ze strony www.gefanuc.com/support/appliedsolutions

***
ASTOR Sp. z o.o. jest wieloletnim członkiem Business Centre Club, zdobywcą wielu nagród, w tym międzynarodowych oraz pięciokrotnym laureatem tytułu „Gazela Biznesu”. Firma jest polskim dystrybutorem międzynarodowych producentów sprzętu i oprogramowania, służących do automatyzacji i informatyzacji produkcji. 
W ofercie firmy znajdują się takie produkty jak: oprogramowanie do zarządzania produkcją i wydajnością produkcji, roboty przemysłowe, systemy sterowania maszynami, urządzenia komunikacyjne, a także oprogramowanie do wizualizacji procesów produkcyjnych i przemysłowych.

Więcej informacji o firmie dostępnych jest na stronie: astor.com.pl
C0929-pacsystems_rx7i_small C0929-pacsystems_rx3i_small

Komentarze

dodaj komentarz

Partnerzy serwisu

  • Gigaom_color

Oferty pracy

Więcej

Polecamy