Automatyka.eu

Zielona energia w Kielcach

RAFAKO | Wtorek, 17 luty 2009r.

W Elektrociepłowni Kielce S.A. ruszył blok energetyczny produkujący energię z odnawialnych źródeł. Generalnym wykonawcą obiektu jest RAFAKO S.A. z Raciborza

Rafako-ec-kielce_preview

Tagi:


Na terenie EC Kielce S.A., 5 lutego, odbyło się uroczyste uruchomienie nowego bloku energetycznego. Obiekt  będzie produkować energię m.in. z biomasy, czyli odnawialnego źródła energii. Jest to jedna z pierwszych zrealizowanych tego typu inwestycji w Polsce.

Generalnym wykonawcą w systemie „pod klucz” była Fabryka Kotłów RAFAKO S.A. z Raciborza w konsorcjum z  Zakładami Remontowymi Energetyki Katowice S.A. z Katowic. - Do tej pory RAFAKO specjalizowało się głównie w produkcji i montażu kotłów oraz instalacji ochrony środowiska. Obiekt w Kielcach jest dla nas powodem do dumy. Możemy się nim pochwalić w kraju jak i za granicą. Świadczy o tym, że RAFAKO zdobyło referencje generalnego realizatora obiektów energetycznych – mówi Wiesław Różacki, prezes zarządu i dyrektor generalny RAFAKO S.A. z Raciborza. Prezes podkreślił również, że większość prac zrealizowana została w oparciu o polskich podwykonawców i producentów.

- Jest to jeden z pierwszych tego typu zrealizowanych projektów w Polsce, a na pewno pierwszy i największy, jeżeli chodzi o parametry i wydajność kotła na biomasę – mówi Grzegorz Podsiadło z RAFAKO S.A., kierownik projektu EC Kielce.

Blok składa się z dwóch kotłów, węglowego OR 50 oraz na biomasę OS 20, turbiny parowej oraz urządzeń towarzyszących. Firma RAFAKO S.A. odpowiadała za dostawę i montaż obydwu kotłów wraz z urządzeniami towarzyszącymi i składowiskiem biomasy, prace wyburzeniowe i budowlane oraz całą infrastrukturę związaną z funkcjonowaniem bloku energetycznego łącznie z wyprowadzeniem energii elektrycznej na zewnątrz. ZRE Katowice S.A. realizowały pracę z zakresu dostawy i montażu turbiny, wymiennika oraz innych urządzeń. Wartość kontraktu wynosiła ponad 87 mln zł. Projekt został zrealizowany w terminie19 miesięcy, czyli rekordowo krótkim. RAFAKO S.A. podpisało umowę z Elektrociepłownią Kielce S.A. 1 czerwca 2007 r.  Odbiór techniczny obiektu nastąpił 18 grudnia 2008 r.

Kocioł OS 20 o wydajności 20 t pary/h został zaprojektowany jako kocioł do spalania biomasy pochodzenia drzewnego. Paliwo gwarancyjne stanowią zrębki o granulacji 1-5 cm, wartości opałowej 8,1 – 9,8 MJ/kg, wilgotności 42 – 51 proc. Oprócz instalacji podawania biomasy do kotła zainstalowano układ rozdrabniania biomasy wyposażony w specjalny rębak pozwalający na przygotowanie paliwa z biomasy wielkogabarytowej, np. konarów lub korzeni drzew oraz roślin energetycznych, czyli witek wierzby. W skład bloku wchodzi również kocioł rusztowy parowy OR-50 o wydajności 50 t pary/h spalający miał węglowy.

- Inwestycja zwiększyła możliwości rozwojowe naszej firmy. Wiąże się także z korzyściami dla miasta Kielce. Oznacza poprawę bezpieczeństwa systemu elektroenergetycznego. Przy tej wielkości bloku nasza elektrociepłownia jest w stanie zaspokoić ok 15 proc. miejskiego zapotrzebowania w energię elektryczną, czyli w razie potrzeby zasilić najważniejsze urządzenia w mieście. To także wkład w rozwój wytwarzania energii przyjaznej środowisku naturalnemu – mówi Zbigniew Fąfara, prezes zarządu i dyrektor naczelny PGE Elektrociepłownia Kielce S.A. Na budowę bloku energetycznego zasilanego biomasą udało się pozyskać dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz fundacji EkoFundusz.

Spalana w kotle biomasa zaliczana jest do odnawialnych źródeł energii, obok wiatru, wody, czy słońca. Jest przyjazna środowisku, ponieważ ogranicza zużycie paliw kopalnych oraz emisję do atmosfery CO2, powodującego efekt cieplarniany. Nie bez znaczenia są także korzyści ekonomiczne. Ze sprzedażą „zielonej” energii do sieci elektroenergetycznej wiąże się  możliwość handlu świadectwami pochodzenia za każdą wyprodukowaną w ten sposób megawatogodzinę (MWh) energii elektrycznej. Wygenerowany przy tej okazji CO2 nie jest wliczany do przyznanego poszczególnym krajom europejskim limitu emisji.

Do pozyskiwanie energii z alternatywnych źródeł obligują przepisy prawne, idące w ślad za dyrektywami Unii Europejskiej. Do 2020 r. w Polsce „zielona energia” ma stanowić 15 proc. energii sprzedanej przez przedsiębiorstwa energetyczne odbiorcom końcowym. To ponad dwukrotnie więcej niż obecnie.

***
Dyrektywa 2001/77/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 września 2001 r. w sprawie wspierania produkcji na rynku wewnętrznym energii elektrycznej wytwarzanej z odnawialnych źródeł.

Odnawialne źródła energii - oznaczają odnawialne, niekopalne źródła energii (energie: wiatrową, słoneczną, geotermiczną, falowa, pływów, wodną, biomasy, gazu z odpadów, gazu z zakładów oczyszczania ścieków i biogazów);

Biomasa -  oznacza podatne na rozkład biologiczny frakcje produktów, odpady i pozostałości z przemysłu rolnego (łącznie z substancjami roślinnymi i zwierzęcymi), leśnictwa i związanych z nim gałęzi gospodarki, jak również podatne na rozkład biologiczny frakcje odpadów przemysłowych i miejskich;

Energia elektryczna produkowana z odnawialnych źródeł energii
- oznacza energię elektryczną produkowaną przez elektrownie wykorzystujące wyłącznie odnawialne źródła energii, jak również pewną ilość energii elektrycznej wytwarzanej z odnawialnych źródeł energii w elektrowniach mieszanych, wykorzystujących także konwencjonalne źródła energii wraz z odnawialną energią elektryczną wykorzystywaną do pompowania w elektrowniach szczytowo-pompowych, z wyłączeniem energii elektrycznej produkowanej w elektrowniach szczytowo-pompowych;

Rafako-ec-kielce_small

Komentarze

dodaj komentarz

Partnerzy serwisu

  • Gigaom_color

Oferty pracy

Więcej

Polecamy