Automatyka.eu

Wzmacniacze różnicowe o minimalnym poborze mocy umożliwiają przetwarzanie A/C z najwyższą dokładnością

Texas Instruments | Wtorek, 24 luty 2009r.

Prąd spoczynkowy w nowych wzmacniaczach do systemów o małym poborze mocy jest o połowę mniejszy niż w produktach konkurencji.

Adc-drivers-chip_115x101_preview
Nowa rodzina w pełni różnicowych wzmacniaczy firmy Texas Instruments Incorporated (TI) pozwala uzyskać najwyższą dokładność przetwarzania w jedno- 
i wielokanałowych przetwornikach analogowo-cyfrowych (A/C) typu SAR (z sukcesywną aproksymacją) i delta-sigma, przeznaczonych do różnego rodzaju zastosowań, w tym 
m.in. przemysłowych, medycznych i audio. Układy THS4521, THS4522 i THS4524 zapewniają najlepszy na rynku stosunek jakości do poboru mocy. Dzięki temu doskonale nadają się 
do zastosowań wymagających dużej rozdzielczości, dokładności i wyjątkowego zakresu dynamiki, takich jak np. mierniki ciśnienia oraz przepływu, aparatura do pomiarów sejsmicznych, elektrokardiografy, urządzenia z zasilaniem bateryjnym oraz wszystkie 
inne aplikacje, w których liczy się oszczędność mocy. Szczegółowe informacje o produkcie można znaleźć na stronie www.ti.com/ths4521-pr.

„Klienci poszukujący bufora dla dokładnych przetworników różnicowych A/C mieli dotąd wybór między rozwiązaniem o wyjściu niesymetrycznym, wymagającym złożonych układów dopasowujących, a wzmacniaczem w pełni różnicowym o większym poborze mocy”, mówi Art George, wiceprezes firmy TI z działu High-Performance Analog. „Układ THS452x stanowi alternatywę, która umożliwia zmniejszenie liczby wzmacniaczy. Dzięki temu można zaoszczędzić miejsce na płytce oraz łatwiej dopasować wzmacniacze i obwody, przy jednoczesnym ograniczeniu poboru mocy do minimum”.

Najważniejsze właściwości i zalety
O połowę niższy pobór prądu spoczynkowego (1,14 mA/kanał) i 22 razy mniejszy pobór prądu w trybie obniżonego poboru mocy (20 μA), w porównaniu z produktami konkurencji
Zwiększenie szerokości pasma o ponad 30% do 145 MHz  oraz szybkości zmian napięcia wejściowego do 490 V/μs, co umożliwia buforowanie i wzmacnianie sygnałów bez zwiększania poboru mocy w systemie
Poprawa stosunku zakresu dynamiki/czułości o 44%, przy szumach napięciowych 
na wejściu zaledwie 4,6 nV/rtHz, co minimalizuje zniekształcenia
Znakomita jakość buforowania przetworników A/C typu SAR i delta-sigma firmy TI 
w systemach o dużej precyzji i małym poborze mocy
Możliwość kontroli napięcia wspólnego wyjścia umożliwia łatwe sprzężenie DC, 
a możliwość pracy z napięciem wejściowym poniżej zasilania i wyjściem rail-to-rail upraszcza projekt i skraca czas prac rozwojowych
Elastyczność: współpraca z pojedynczym źródłem zasilania od +3 V do +5 V 
lub z podwójnym źródłem zasilania od +/-1,5 V do +/- 2,5 V
Oszczędność miejsca na płytce w opcjach jedno-, dwu- i czterokanałowych

Sterowanie przetwornikami typu SAR i delta-sigma o dużej precyzji do 24 bitów
Za pomocą układów z serii THS452x można sterować różnicowe przetworniki A/C, w tym dwa modele produkcji TI: ADS8317 - 16-bitowy przetwornik typu SAR o szybkości 250 kSPS, 
oraz ADS1278 - 24-bitowy przetwornik typu delta-sigma o szybkości 128 kSPS, oraz uzyskać określone w kartach katalogowych parametry. Na przykład, przy wykorzystaniu układu THS4521 do buforowania przetwornika ADS1278, przy sygnale wejściowym o częstotliwości 10 kHz uzyskuje się stosunek sygnału do szumu (SNR) wynoszący 102 dB 
oraz bezzakłóceniowy zakres dynamiki (SFDR) wynoszący 110 dBc przy bardzo małym prądzie spoczynkowym, przez co zmniejsza się pobór mocy w systemie.

Więcej informacji o układach z serii THS452x oraz o wzmacniaczach i przetwornikach firmy TI można znaleźć na następujących stronach:
Próbki i moduły ewaluacyjne: www.ti.com/adcdrivers
Przewodnik wyboru wzmacniaczy i przetworników: www.ti.com/amplifier
Układ ADS8317 – niskomocowy 16-bitowy przetwornik A/C, 250 kSPS: www.ti.com/ads8317
Układ ADS1278 – 24-bitowy, 8-kanałowy przetwornik A/C delta-sigma, 128 kSPS, 
z próbkowaniem równoczesnym: www.ti.com/ads1278

***
Texas Instruments (NYSE: TXN) pomaga swoim klientom w rozwiązywaniu problemów i projektowaniu nowych urządzeń elektronicznych, dzięki którym świat staje się zdrowszy, bezpieczniejszy, bardziej inteligentny i ekologiczny oraz przyjaźniejszy dla człowieka. Jako światowy koncern wyspecjalizowany w dziedzinie półprzewodników, TI wspiera innowacje, prowadząc działalność produkcyjną, projektową i handlową w ponad 25 krajach. Więcej informacji na stronie www.ti.com.

Znaki towarowe
Wszystkie znaki towarowe oraz zastrzeżone znaki towarowe stanowią własność ich właścicieli.

Adc-drivers-chip_115x101_small

Komentarze

dodaj komentarz

Partnerzy serwisu

  • Gigaom_color

Oferty pracy

Więcej

Polecamy