Automatyka.eu

PICO-GUARD nowe podejście do zagadnienia bezpieczeństwa

TURCK | Czwartek, 03 sierpień 2006r.

Nowy światłowodowy system wyłączników bezpieczeństwa posiadający kategorię bezpieczeństwa 4, jak i certyfikat ATEX wyznacza niespotykany dotychczas sposób zapewniania bezpieczeństwa pracy, również w strefach zagrożonych wybuchem.

Pico_guard_preview
System ten oferuje topologię systemu opartą o jeden główny sterownik, który jest w stanie kontrolować poprzez światłowody większą liczbę urządzeń zapewniając im pracę w kategorii bezpieczeństwa 4. Sterownik posiada 4 pętle światłowodowe, na których mogą się znajdować różne urządzenia z rodziny Pico-Guard: wyłączniki bezpieczeństwa, czujniki nadajnik-odbiornik lub kilkupromieniowe kurtyny bezpieczeństwa.

W pojedynczej pętli światłowodowej może znajdować się więcej niż tylko jedno urządzenie. Warunkiem jest tylko zachowanie odpowiedniego wzmocnienia światła powracającego do sterownika poprzez światłowody, co skutecznie wspomaga dołączone proste oprogramowanie symulacyjne.

Dotychczas w przypadku klasycznych rozwiązań, aby zachować najwyższy stopień ochrony kategorii bezpieczeństwa 4 wymagany był montaż dwóch wyłączników bezpieczeństwa kontrolowanych przez przekaźnik bezpieczeństwa, jednakże unikalna struktura systemu światłowodowego pozwala na montaż pojedynczego wyłącznika w celu uzyskania identycznego rezultatu. Co więcej w przypadku zwykłych elektrycznych rozwiązań po podłączeniu szeregowo par wyłączników bezpieczeństwa kategoria bezpieczeństwa spada do kategorii 3 natomiast w przypadku systemu PICO-GUARD nadal zachowujemy kategorię 4.

System posiada również inną bardzo dużą zaletę: dzięki zastosowaniu jako nośnika informacji światła zamiast elektryczności może być montowany (z wyjątkiem sterownika) w dowolnej strefie zagrożonej wybuchem, czego potwierdzeniem jest posiadany przez system certyfikat ATEX dopuszczający montaż pętli światłowodowych w strefie 0. Wykorzystanie iskrobezpiecznych właściwości światła w wyłącznikach bezpieczeństwa skutkuje również tym, że zbędne są separatory iskrobezpieczne występujące w tradycyjnych układach elektrycznych. 

Sterownik Pico-Guard wyposażony jest również oprócz interfejsu czterech pętli światłowodowych w wejścia umożliwiające podłączenie zewnętrznych urządzeń bezpieczeństwa np. przycisków awaryjnego zatrzymania. System może oczywiście pracować w zależności od konfiguracji z resetem ręcznym bądź automatycznym, a oprócz tego wykonania specjalne sterownika oferują dodatkowe wyjścia pomocnicze monitorujące stan poszczególnych pętli światłowodowych lub funkcję mutingu. Moduł sterujący posiada standardowe wyjścia bezpieczne OSSD, które można integrować z systemem bezpieczeństwa maszyny.

Pico-Guard to nowe rozwiązanie, które poparte posiadanymi certyfikatami może znacznie uprościć i usprawnić dotychczasowe aplikacje, a szczególnie te o wyższym stopniu skomplikowania tam, gdzie wymagane jest zastosowanie większej liczby wyłączników bezpieczeństwa np. w połączeniu z kurtyną bezpieczeństwa.
Pico_guard_banner_small Pico_4_small Pico_guard_small Pico_1_small Pico_3_small Pico_2_small

Komentarze

dodaj komentarz

Partnerzy serwisu

  • Gigaom_color

Oferty pracy

Więcej

Polecamy