Automatyka.eu

Koksownia Przyjaźń – nowoczesny system sterowania i nadzoru Baterii nr 5

Astor | Środa, 18 marzec 2009r.

Koksownia Przyjaźń Sp. z o.o. w Dąbrowie Górniczej uruchomiła piątą baterię koksowniczą z instalacją mokrego gaszenia koksu w układzie opartym o produkty z oferty firmy ASTOR.

Kp_bateria5_1_preview

Wobec planów strategicznego rozwoju Koksowni podjęto decyzję o zainwestowaniu w budowę nowej, piątej baterii z instalacją mokrego gaszenia koksu, której zadaniem było zachowanie zdolności produkcyjnych zakładu oraz utrzymanie na dotychczasowym poziomie i poprawę jakości wytwarzanego koksu.  W tym celu konieczne było zautomatyzowanie całego procesu.

Kierując się wymaganiami sprzętowymi, serwisem posprzedażowym i poziomem wsparcia technicznego, Koksownia Przyjaźń zdecydowała się na zainstalowanie rozwiązania, którego kluczowymi elementami są: system sterowania z rezerwacją GE Fanuc MaxON, kontrolery GE Fanuc PACSystems RX3i, switche Korenix JetNet, radiomodemy SATEL 
i Platforma Systemowa Wonderware.

Zaimplementowane produkty z oferty ASTOR umożliwiają zbieranie kompleksowych danych dotyczących funkcjonowania instalacji: przebiegu produkcji, planów, wydajności oraz wsteczny wgląd do informacji, a więc diagnozowanie przyczyn przestojów czy awarii. Niewątpliwą zaletą systemu jest optymalizacja wytwarzania koksu, a co za tym idzie, duże oszczędności finansowe. Dodatkowo, zastosowana technologia i sprzęt wpływają pozytywnie na zewnętrzny wizerunek firmy: kontrahenci postrzegają ją jako innowacyjną i prestiżową.

Głównym układem sterującym pracą baterii koksowniczej jest system GE Fanuc MaxON zbudowany w oparciu o zredundowane kontrolery PACSystems RX3i oraz oddalone układy wejść/wyjść, z którymi system nadrzędny komunikuje się w oparciu o sieć Ethernet.

Bateria koksownicza to układ, który pracuje w trybie ciągłym, dlatego do sterowania zastosowany został układ redundantny GE Fanuc MaxON. System ten zbudowany jest 
w oparciu o dwa kontrolery: aktywny (sterujący w danym momencie procesem) oraz rezerwowy. 
W przypadku problemów z kontrolerem aktywnym sterowanie przejmuje kontroler rezerwowy i dzięki temu proces jest sterowany dalej.
Dodatkowym zabezpieczeniem na wypadek awarii jest jeszcze jeden kontroler PACSystems RX3i. Oprócz głównego układu sterującego w systemie znajdują się pojedyncze kontrolery sterujące instalacjami pomocniczymi.

Istotnym elementem systemu jest kontroler komunikacyjny. Zapewnia on łączność systemu nadrzędnego z kontrolerami zainstalowanymi w wozach obsługujących baterię.


Ponieważ wozy są elementami mobilnymi zdecydowano się na użycie radiomodemów Satel, zapewniających pewną, bezprzewodową komunikację. Warstwa nadrzędna systemu sterowania baterią to Platforma Systemowa Wonderware.

Wybór technologii Wonderware ArchestrA na bazie, której zbudowana jest Platforma Systemowa Wonderware, umożliwił realizację rezerwacji w zakresie komunikacji z systemem sterowania oraz logowania danych historycznych.

Serwery aplikacji wchodzące w skład Platformy Systemowej Wonderware odpowiedzialne są za komunikację z układem sterowania GE Fanuc MaxON, realizację logiki systemu nadrzędnego, zapisywanie danych historycznych w przemysłowej bazie danych Wonderware Historian oraz dostarczanie danych do oprogramowania wizualizacyjnego Wonderware InTouch, które umożliwia monitorowanie i sterowanie procesem oraz analizę historii parametrów technologicznych.

Jako łącze komunikacyjne pomiędzy układem MaxON, a układami oddalonymi wejść/wyjść wykorzystano sieć Ethernet w topologii typu RING.

Wdrożenie w Koksowni Przyjaźń systemu opartego o produkty ASTOR pozwoliło osiągnąć nie tylko pierwotnie założone cele. Dzięki zbieraniu danych z instalacji, można teraz analizować powstałe problemy, a przez to optymalizować funkcjonowanie baterii. 
W systemie precyzyjnie podane zostały czasy zasypu i opróżniania komór, pomagając utrzymać ciąg technologiczny i płynność produkcji. Na automatyzacji skorzystał także personel obsługujący cały proces, którego rola zmieniła się z decyzyjnej na nadzorczą.

***
ASTOR Sp. z o.o. jest wieloletnim członkiem Business Centre Club, zdobywcą wielu nagród, w tym międzynarodowych oraz sześciokrotnym laureatem tytułu „Gazela Biznesu”. Firma jest polskim dystrybutorem międzynarodowych producentów sprzętu 
i oprogramowania, służących do automatyzacji i informatyzacji produkcji.
W ofercie firmy znajdują się takie produkty jak: oprogramowanie do zarządzania produkcją i wydajnością produkcji, roboty przemysłowe, systemy sterowania maszynami, urządzenia komunikacyjne, a także oprogramowanie do wizualizacji procesów produkcyjnych i przemysłowych.
Więcej informacji o firmie dostępnych jest na stronie: www.astor.com.pl

Kp_bateria5_2_small Kp_bateria5_1_small

Komentarze

dodaj komentarz

Partnerzy serwisu

  • Gigaom_color

Oferty pracy

Więcej

Polecamy