Automatyka.eu

Refraktometry przemysłowe ATAGO

www.e-laboratoria.pl | Wtorek, 04 sierpień 2009r.

Refraktometry japońskiej firmy ATAGO znajdują zastosowanie przy pomiarach stężenia substancji płynnych. Mogą również służyć do określania innych, skorelowanych ze stężeniem parametrów fizycznych jak np. gęstość czy temperatura zamarzania

Cm780_preview

DO CZEGO SŁUŻĄ REFRAKTOMETRY ?

Podstawową wielkością mierzoną przez refraktometr jest wsp. załamania światła (wsp. refrakcji). Jego wartość jest ściśle skorelowana ze stężeniem danej substancji w roztworze.

Wartość wynikowa może być przedstawiana:

 • w skali Brixa (najbardziej popularnej, odpowiadającej stężeniu sacharozy w roztworze wodnym)
 • w jednostkach naturalnych (współczynnik refrakcji nD)
 • może być automatycznie przeliczana na inne wielkości fizyczne (np. gęstość)

BUDOWA

Refraktometry ATAGO są ze swej natury bardzo niezawodne. Nie posiadają części ruchomych lub szybkozużywających się. Jedynym elementem mającym kontakt z medium jest wykonany z szafiru pryzmat, osadzony w obudowie ze stali SUS316.
Kompaktowa obudowa zawiera źródło światła, analizator oraz panel odczytowo-sterujący. Dzięki wyjściu sygnałowemu 4-20mA oraz RS-232, refraktometry ATAGO można łatwo integrować z systemami automatyki procesowej, od prostych instalacji alarmowych po zaawansowane systemy sterowania procesami produkcji.

KIEDY I GDZIE MOŻNA STOSOWAĆ REFRAKTOMETRY?

Zakres zastosowań jest bardzo szeroki, jednak medium powinno odpowiadać kilku podstawowym wymogom:

 • musi być wolne od zanieczyszczeń abrazyjnych, mogących mechanicznie uszkodzić pryzmat
 • nie powinno zawierać pęcherzy powietrza (gazy całkowicie rozpuszczonenie są przeszkodą)
 • medium w miarę możliwości powinno być jednorodne 

MONTAŻ

Kluczem do uzyskania stabilnych pomiarów jest dobre usytuowanie rządzenia na ciągu technologicznym. Miejsce zabudowania powinno zapewniać ciągły kontakt z medium oraz wykorzystywać właściwości samooczyszczające przepływającej strugi.

 • Najlepsze efekty samooczyszczania daje usytuowanie czoła pryzmatu refraktometru prostopadle do przepływu strugi medium.
 • Montaż równoległy do kierunku strugi gwarantuje najmniejsze straty hydrauliczne, może jednak wymagać częstszej konserwacj.
 • Możliwe jest również instalowanie refraktometrów na zbiornikach, pod warunkiem zapewnienia wewnętrznej cyrkulacji medium. 

PRZYKŁADOWE APLIKACJE

 • Przemysł spożywczy: Kontrola i utrzymywanie parametrów technologicznych w rozlewniach napojów i soków, przy produkcji przetworów spożywczych jak dżemy, marmolady, sosy, ketchupy itp. W przypadku okresowej zmiany produkcji to samo urządzenie służy do kontroli efektywności płukania instalacji i stężenia substancji dezynfekujacych.
 • Przemysł chemiczny: Kontrola i utrzymywanie parametrów na różnych etapach produkcji.
 • Przemysł obróbczy: Kontrola jakości olejów obróbczych (emulsji wodno-olejowych) stosowanych jako chłodziwa.
 • Przemysł tekstylny: Kontrola stężenia skrobi przemysłowej.
 • Przemysł motoryzacyjny i chłodniczy: Kontrola temperatury zamarzania i stężenia czynników chłodniczych opartych o roztwory glikoli.
 • Ochrona środowiska: kontrola jakości ścieków i wód technologicznych przed ich zrzutem do odbiornika.

 

Autor:
Jan Iwanicki


Kontakt:
Conbest Sp. z o.o.
www.e-laboratoria.pl

google_ad_client = "pub-4248615743332276"; google_ad_slot = "1662687655"; google_ad_width = 468; google_ad_height = 60;

R1_small Agt_prm-85_big_small Cm780_small Cm-780_big_small

Komentarze

dodaj komentarz

Partnerzy serwisu

 • Gigaom_color

Oferty pracy

Więcej

Polecamy