Automatyka.eu

Prywatyzacja Spółki Instytut Automatyki Systemów Energetycznych

msp.gov.pl | Piątek, 16 październik 2009r.

Skarb Państwa zamierza zbyć 85% kapitału zakładowego Spółki. Pozostałe 15% udziałów przeznaczone jest do nieodpłatnego nabycia przez pracowników. Inwestorzy mają czas do 13 listopada 2009 r. na złożenie oferty wstępnej

Iase_preview

Tagi:


Prywatyzacja Spółki jest prowadzona w trybie negocjacji. Przedmiotem negocjacji będzie w szczególności cena za nabywany pakiet udziałów , proponowany przez Potencjalnego Inwestora program rozwoju Spółki, obejmujący m.in. zobowiązania inwestycyjne, zobowiązania w zakresie ochrony środowiska, zobowiązania w zakresie ochrony interesów pracowników Spółki i innych osób związanych ze Spółką oraz sposób zabezpieczenia wykonania tych zobowiązań.

Głównym przedmiotem działalności Spółki jest prowadzenie badań naukowych i prac badawczo rozwojowych na rzecz rozwoju techniczno związanego z przesyłaniem i rozdzielaniem energii oraz sterowaniem obciążeniami systemów energetycznych. Spółka zajmuje się także produkcją i dostawą specjalistycznych narzędzi programowych, systemów i urządzeń automatyki; produkcją urządzeń i aparatów energetycznych; prowadzeniem badań środowiskowych urządzeń i systemów elektrycznych/elektronicznych. Prowadzi również wynajem pomieszczeń biurowych i hali wystawienniczej. Instytut działa głównie na rynku krajowym, a jego oferta kierowana jest przede wszystkim do dwóch grup odbiorców. Pierwszą grupę stanowią odbiorcy bezpośredni, u których produkty Instytutu są wdrażane. Są to m.in. elektrownie i elektrociepłownie, zakłady przemysłowe, zakłady energetyczne, PSE i inne. Drugą grupę stanowią podmioty, wobec których IASE pełni funkcję podwykonawcy lub współpracuje z tymi podmiotami w zakresie opracowania kompleksowego rozwiązania technologicznego. Są to firmy ALSTOM, ABB, PROCOM, ZRE, ZREW, Energopomiar, Centrum Montaż, EPCON, INTEC S.J., Polimex ZREW i inne. Struktura produktowa Instytutu jest zróżnicowana. Najbardziej rentowne są dwie grupy produktów, czyli System Automatyki MASTER i Elektrohydrauliczny regulator turbiny UNIMAT oraz w grupie usług System sterowania blokami energetycznymi w sytuacjach awarii katastroficznych KSE i ARCM. W Spółce prowadzone są prace nad rozwojem nowych produktów, takich jak system sterowania blokami energetycznymi w sytuacjach awarii katastroficznych KSE i ARCM, automatyzacja rozruchów i odstawień bloków zapewniająca elastyczność wytwórców na rynku energii, automatyzacja i optymalizacja procesu spalania w kotłach fluidalnych i innych kotłach współspalających biopaliwa oraz badania laboratoryjne (organizacja stanowisk wzorcujących aparaturę EMC oraz organizacja poligonu pomiarowego w dużej sali wystawienniczej – badania unikatowe w skali kraju).

Konkurencję IASE można ogólnie podzielić na dwie grupy. Do pierwszej należą duże koncerny światowe, specjalizujące się od wielu lat w produkcji systemów energetycznych tj. Siemens, Honeywell, ABB, Emmerson Process Management, Alstom i inne. Druga grupę stanowią małe firmy krajowe, takie jak spółki utworzone na bazie byłych pracowników IASE, Energoster, EPCON, które oferują niektóre produkty z oferty IASE, pozostałe spółki pojawiające się na rynku energetycznym, powstające na bazie restrukturyzowanych służb remontowych i elektrycznych oraz AKPiA, a także małe firmy branżowe.

IASE do 30.09.2007 r. funkcjonowała jako przedsiębiorstwo państwowe, z dniem 1.10.2007 r. rozpoczęła działalność jako jednoosobowa spółka Skarbu Państwa.

Iase_small

Komentarze

dodaj komentarz

Partnerzy serwisu

  • Gigaom_color

Oferty pracy

Więcej

Polecamy