Automatyka.eu

PcVue 9.0

ARC Informatique | Poniedziałek, 21 grudzień 2009r.

Nowa wersja oprogramowania PcVue wydana przez firmę ARC Informatique kładzie nacisk na umożliwienie połączeń z nowymi protokołami, na przykład integrację z oprogramowaniem serwerów OPC KEPWARE oraz Smart Generator Step7.

Process

Wersja 9.0 oprogramowania PcVue zawiera znaczne innowacje ułatwiające dalsze cięcie kosztów wdrażania i eksploatacji w układach monitorowania projektów i zakładów użyteczności publicznej.

Pakiet oprogramowania PcVue został stworzony w roku 1985, a obecnie należy do nowej generacji pakietów oprogramowania dla układów sterowania rozproszonego (SCADA), wyróżniając się dzięki zaawansowanym rozwiązaniom w zakresie ergonomii oraz potężnym narzędziom zorientowanym obiektowo. Oprogramowanie to znacznie skraca czasy opracowania i wdrożenia aplikacji nadzorujących procesy przemysłowe i procesy w zakładach użyteczności publicznej, na przykład w zakładach montażowych, liniach produkcyjnych w przemyśle chemicznym, farmaceutycznym, przetwórstwa żywności ,a także monitorowanie autostrad, transportu lub infrastruktury przesyłowych sieci energetycznych itp. Aby opracować i unowocześnić pakiet PcVue, zespoły firmy ARC Informatique opierały się na bogatym doświadczeniu zgromadzonym podczas wdrażania ponad 38.000 licencjonowanych instalacji.

Natychmiast po rozpoczęciu prac rozwojowych nad pakietem PcVue 9.0, położono nacisk na otwartość systemu i integrację z nowymi protokołami. Na początek zintegrowano z pakietem serwery firmy OPC KEPWARE, światowego lidera w zakresie protokołów komunikacyjnych. Dodano pakiety oprogramowania umożliwiające integrację z ponad setką nowych protokołów dla sterowników automatycznych Oprócz tych już istniejących (Siemens, Schneider, itd.), system współpracuje obecnie z takimi markami, jak ALLEN BRADLEY, BECKHOFF, HONEYWELL, MITSUBISHI, YOKOGAWA, itd. Następnie dodano oprogramowanie Smart Generator Step 7® . Skraca to czas opracowania systemu sterowania i tworzy wspólną bazę monitoringu wraz z automatycznymi sterownikami firmy Siemens. Na koniec w ramach produktu zintegrowano proces wymiany plików konfiguracyjnych za pośrednictwem protokołu FTP. Umożliwia to przechowywanie informacji na serwerze FTP i jej odczyt z tego serwera. W szczególności można przesyłać i natychmiast automatycznie udostępniać w sieci wszelkie raporty.

Pakiet PcVue 9.0 jest jednym z pierwszych narzędzi na rynku, które uzyskało potwierdzenie zgodności z systemami Windows 7, Windows Server 2008, oraz SQL Server 2008, choć jest on także zgodny z systemami Windows XP, Windows VISTA, oraz Windows 2003 Server, umożliwiając w ten sposób uzyskanie pełnego zwrotu kosztów inwestycji klientom stosującym wcześniejsze wersje PcVue.

PcVue 9.0 wyróżnia się także dzięki znacznym usprawnieniom poprawiającym ergonomię i łatwość jego użytkowania:
-FactoryLink TM Smart Generator został ponownie unowocześniony, aby umożliwić jeszcze szybszą migrację. Zarówno w zakresie konwersji wszystkich plików graficznych (skórki, symbole i obiekty domyślne) jak i konwersji podstawowej ostatnia wersja oprogramowania FactoryLink Smart Generator umożliwia automatyczną konwersję i prezentację obiektów związanych z komunikacją w protokole TCP oraz odwzorowanie, biorące pod uwagę wymagania dotyczące skalowania tagów.
-CAD Smart Generator, do natywnego importu plików CAD. Posiadając natywny interfejs dla integracji z plikami CAD (dwg, dxf), CAD Smart Generator można wykorzystać do połączenia bloków referencyjnych programu AutoCAD® z obiektami pakietu PcVue. Utworzony w ten sposób w pakiecie PcVue 9.0 obraz zawiera podkład bitmapowy, na który nałożone są animowane symbole i wszystkie odpowiadające im zmienne, reprezentujące każdy blok w pliku źródłowym.

Interfejs graficzny pakietu PcVue 9.0 również zawiera wiele poprawionych funkcji. W celu ułatwienia generacji grafiki 3D i sprostania potrzebom automatycznej generacji obrazów, całe modele i symbole 3D mogą być obecnie zapisywane w formacie tekstowym. Oznacza to, że obiekty te mogą być generowane za pomocą narzędzi zewnętrznych skracając tym samym czas tworzenia aplikacji i zmniejszając ryzyko popełniania błędów. Filtrowanie, sortowanie i analiza alarmów lub okna wprowadzania nastaw w wersji 9.0 można generować w znacznie prostszy sposób. Okna nastaw obsługują funkcje sortowania i wyskakujące okienka. W celu monitorowania zdarzenia w określonym przedziale czasowym, okna nastaw obsługują filtrowanie ze względu na datę rozpoczęcia i zakończenia zdarzenia lub ze względu na datę rozpoczęcia i kierunek. Ułatwia to dostęp do poszczególnych informacji.

ZDANIA, SP.z.o.o
ul. J. Lea 166 lok.67
30-133 KRAKOW
SALES DEPARTMENT
Phone : + 48 12 638 05 67
Fax : + 48 12 638 05 77
office@zdania.com.pl

ARC Informatique
2, avenue de la Cristallerie
92310 Sèvres - France
RIGAUD Fabien
Phone : +33 4 76 182 912
Fax : +33 1 46 23 86 02
f.rigaud@arcinfo.com 

Process

Komentarze

dodaj komentarz

Partnerzy serwisu

  • Gigaom_color

Oferty pracy

Więcej

Polecamy