Automatyka.eu

IntraVUE - monitoring sieci ethernet

http://www.switcheprzemyslowe.info/index.php?/intravue.html | Poniedziałek, 15 luty 2010r.

IntraVUE jest aplikacją stworzoną dla pracowników personelu utrzymania ruchu w zakładzie przemysłowym (elektrycy, energetycy, technicy utrzymania ruchu), którzy nie są ekspertami w zakresie sieci przemysłowych IP.

Intravue_800x600_preview

Dzięki graficznej wizualizacji topologii  sieci, personel w łatwy i szybki sposób dostrzeże nieprawidłowości w jej działaniu.  Program w czasie rzeczywistym informuje o zakłóceniach w sieci oraz  o stanie urządzeń do niej podłączonych. Tradycyjne narzędzia służące do zarządzania  siecią są często zbyt skomplikowane, a do ich obsługi potrzeba wykwalifikowanych  pracowników IT. Hiperboliczna reprezentacja sieci ethernet pozwala na  łatwe przemieszczanie urządzeń po ekranie. Na jednym monitorze możliwe jest wyświetlenie informacji nawet o kilkuset urządzeniach IP. Urządzenia te mogą być pokazane jako miniatury, ikony lub adresy IP.  IntraVUE obsługuje sieci standardowego ethernetu lub pracujące z protokołem EtherNet/IP, ModbusTCP, FF HSE i Profinet. Potrafi zeskanować nie tylko jedną sieć lokalną ale również sieci z wielu podklas C znajdujące się za routerami.

Urządzenia wchodzące w skład sieci ethernetu przemysłowego to nie tylko switche, koncentratory czy routery ale też sterowniki, roboty, urządzenia bezprzewodowe, komputery przemysłowe, kamery, moduły I/O i inne posiadające adres IP. IntraVUE pomaga w rozwiązywaniu typowych problemów sieci ethernetu przemysłowego takich jak: zdublowane adresy IP lub MAC, sztormy broadcastów czy nadmierna zajętość pasma. Program automatycznie mapuje schemat sieci, natychmiast pokazując zachodzące w niej zmiany. Zwiększa on bezpieczeństwo sieci, identyfikując obce urządzenia lub komputery (adres, miejsce i czas podłączenia) a także informuje o przemieszczeniu urządzenia na inny port lub do innej lokalizacji. Program pozwala na sporządzenie automatycznej dokumentacji wszystkich urządzeń w sieci. W ciągu chwili otrzymujemy zestawienie w pliku xls, zawierające dane urządzeń: adres IP, adres MAC, nazwa, lokalizacja, numer portu urządzenia nadrzędnego oraz inne infotmacje odczytane z protokołu SNMP.  

W przypadku awarii urządzenia, IntraVUE za pomocą wiadomości e-mail może poinformować odpowiednią osobę. Jeśli będzie wymagana natychmiastowa wymiana wadliwego sprzętu, funkcja Auto-IP automatycznie skonfiguruje do pracy podmienione urządzenie nadając mu ten sam adres IP. Dzięki temu wymiany urządzenia dokonać może osoba nie będąca specjalistą w dziedzinie sieci.  W czasie rzeczywistym możemy obserować przebiegi zajętości pasma, czas odpowiedzi na PING, ilość traconych pakietów itd. Pozwala to łatwo identyfikować problemy z łączem między urządzeniami. Monitorowane są kluczowe parametry w celu łatwego ustalenia źródła sztormu broadcastów, błędów połączeń lub nietypowego zachowania urządzeń. Pozwala to na wykrycie stanów przedawaryjnych i odpowiednio szybkie podjęcie kroków zaradczych.

IntraVUE łatwo integruje się z programami typu HMI/SCADA dodająć do informacji o stanie procesu informacje o stanie sieci.  Program dostarcza wyczerpujące logi zdarzeń zaistniałych w sieci. Analiza online lub offline pozwala na identyfikację urządzenia i czasu wystąpienia zdarzenia.

IntraVUE oprócz standardowej sieci ethernet obsługuje również sieci  wirtualne VLAN. Znajduje więc szerokie zastosowanie w przypadku gdy, jedna  większa sieć fizyczna jest podzielona logicznie na sieć biurową i przemysłową.  Zastosowanie IntraVUE zwiększa skalowalność i bezpieczeństwo sieci oraz  usprawnia zarządzanie całą fizyczną siecią.

Elastyczny model cenowy pozwala zastosować program przez użytkowników posiadających tylko kilka urządzeń, aż po instalacje sieci rozproszonych obsługujących ich tysiące. W miarę rozwoju sieci dokonuje się tylko upgrade'u oprogramowania. Licencjonowanie za pomocą klucza USB pozwala na instalację programu na kilku komputerach i okresowe inwentaryzowanie wielu sieci.

Intravue_800x600_small Tresholds_800x600_small V2_trending_small

Komentarze

dodaj komentarz

Partnerzy serwisu

  • Gigaom_color

Oferty pracy

Więcej

Polecamy