Automatyka.eu

Basler pylon 2.3 - nowa wersja sterowników kamer

AVICON Advanced Vision Control | Piątek, 01 październik 2010r.

Firma Basler AG opublikowała kolejną wersję pakietu sterowników kamer, oznaczoną numerem 2.3. Wersja ta wprowadza szereg nowych funkcji oraz poprawek.

Pylon23_preview

Najważniejszą cechą obecną w wersji 2.3 jest pełne wsparcie dla Windows 7 na poziomie bibliotek runtime pakietu, które zostały optymalizowane pod kątem nowego systemu. W interfejsie API C++ wprowadzony został również nowy mechanizm wyliczania dostępnych urządzeń, pozwalający na stosowanie filtrów cech kamer i eliminujący potrzebę inicjalizacji każdej z kamer w celu pobrania danych identyfikacyjnych urządzenia. Funkcja ta jest szczególnie przydatna w przypadku aplikacji bazujących na wielu kamerach jednocześnie (stereowizja, motion capture, inspekcja wizyjna kaskadowa itp.) i ułatwia szybką i bezbłędną inicjalizację systemu bez ryzyka pomyłki w przypisaniu niewłaściwego urządzenia danej funkcji wizyjnej.

W przypadku obsługi interfejsu CameraLink, wprowadzonej w poprzedniej wersji 2.2, bieżąca aktualizacja wprowadza obsługę 64-bitowych sterowników framegrabberów poprzez automatyczną konfigurację wersji bibliotek 32/64bit. Także wersji 64bit doczekał się program pylon Viewer będący częścią pakietu pylon.

Nowy pakiet SDK jest dostępny do pobrania pod adresem http://www.baslerweb.com/beitraege/maildownload_formular_en_59126.html. Lokalnego wsparcia technicznego w zakresie kamer Basler dostarcza w Polsce dystrybutor Basler AG, firma AVICON Advanced Vision Control.

AVICON Advanced Vision Control jest firmą specjalizującą się w dystrybucji komponentów widzenia maszynowego i przemysłowej kontroli jakości na terenie Polski. Reprezentujemy firmy Basler AG, Schneider-Kreuznach, Bitflow, Polytec/LAT AB, LMI Technologies i wiele innych. Jesteśmy także integratorem rozwiązań wizyjnych dla użytkowników końcowych, oferujemy wysoki poziom ekspertyzy technicznej i doświadczenia. Oferta integracji obejmuje także studia wykonalności oraz testy wizyjne. Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony w celu zapoznania się z pełną ofertą.

Pylon23_small

Komentarze

dodaj komentarz

Partnerzy serwisu

  • Gigaom_color

Oferty pracy

Więcej

Polecamy