Automatyka.eu

Urządzenia Westermo oferowane przez Tekniska Polska zapobiegają kolizjom pociągów ze zwierzętami.

www.tekniska.pl/neel.pdf | Wtorek, 17 maj 2011r.

Zwierzęta już dawno przyzwyczaiły się do hałasu wytwarzanych przez pociągi i od przyjmują je jako stały element środowiska. Stwarza to duże niebezpieczeństwo zarówno dla nich jak i jadących z dużą prędkością pociągów.

Neel_tekniska_preview
Próbując rozwiązać ten problem stosowano wiele metod takich jak np. siatki jako odgrodzenie torowiska od ciągu komunikacyjnych zwierząt oraz budowę nadziemnych przejść dla zwierząt. Takie rozwiązania powodowały jednak likwidację naturalnych szlaków zwierząt, prowadzącą do defragmentacji i degradacji środowiska naturalnego, co było największą wadą takich rozwiązań.

Bardzo nowoczesne, a zarazem niezwykle skuteczne i nowatorskie w skali światowej rozwiązanie opracowali polscy naukowcy i inżynierowie. System ochrony zwierząt UOZ-1 powstał w Przedsiębiorstwie Wdrożeniowo-Produkcyjnym „NEEL” Sp. z.o.o., z Warszawy we współpracy z Instytutem Badawczym Leśnictwa w Warszawie oraz Bombardier Transportation (ZWUS) Polska Sp. z o.o. z Katowic, min. na urządzeniach Westermo oferowanych przez Tekniska Polska z Gliwic.

Po raz pierwszy w Polsce system został zainstalowany przy modernizacji linii kolejowej E20 pomiędzy Mińskiem Mazowieckim a Siedlcami. Sposób działania urządzenia wydaje się niezwykle prosty. Zamontowane przy torach urządzenia UOZ-1 emitują sygnały akustyczne tuż przed i w trakcie przejazdu pociągu. Zwierzęta (chodzi tu o duże ssaki takie jak łoś, jeleń, sarna, dzik itp.) odbierają je jako zagrożenie i oddalają się od torowiska. Są to naturalne dźwięki występujące w przyrodzie w zakresie wyzwalania mechanizmów lękowych u zwierząt. Po przejeździe pociągu i zakończeniu emisji dźwięków zwierzęta powracają w pobliże torowiska, by dalej paść się lub kontynuować przechodzenie na drugą stronę torów, co oznacza praktyczny brak efektu barierowego. W praktyce działanie systemu jest bardzo skomplikowane, a aktualny stan techniki jest efektem wieloletnich żmudnych prac badawczych i doświadczalnych.

„Niezbędne informacje, dotyczące stanu wybranych elementów struktury przekazywane są przy pomocy sieci Ethernet do sterownika, zlokalizowanego na stacji, w module diagnostyczno – sterującym MDS-UOZ-SPS. Moduł ten zawiera przemysłowy adapter Ethernet 10/100 Base T/RS typu EDW-100 firmy Westermo umożliwiający przejście z protokółu sieciowego na standard RS-485. Telegramy przekazywane są z szybkością transmisji 9600 bit/s. Moduł zawiera także terminal obsługowy (Ekran Dotykowy) umożliwiający bezpośrednie wysyłanie komend do każdego urządzenia przytorowego.” – mówi Marek Stolarski, Prezes firmy „Neel” Sp. z.o.o.,

„Po dokonaniu analizy danych, otrzymanych ze stacji oraz ustaleniu lokalizacji i prędkości zbliżającego się pojazdu, sterownik stacyjny przesyła wyniki do sterowników kontenerowych za pomocą łącza, wykorzystującego dwuprzewodowe modemy kabloweTD-29 firmy Westermo. Transmisja danych odbywa się pomiędzy wszystkimi dołączonymi urządzeniami (w topologii wielopunktowej) z prędkością 2400 bit/s."

więcej na: www.tekniska.pl

Neel_tekniska_small Cb80e1574c4d56470319ca9ab1e2d670_d_small Cb80e1574c4d56470319ca9ab1e2d670_d_small 400px-uoz_foto_2_small Neel5_small Tory-kolejowe-jesieni_small

Komentarze

dodaj komentarz

Partnerzy serwisu

  • Gigaom_color

Oferty pracy

Więcej

Polecamy