Automatyka.eu

ICONICS wybrany jako partner konsorcjum PLANTCockpit.

http://www.plantcockpit.eu/ | Piątek, 20 maj 2011r.

PLANTCockpit - "Fabryka Przyszłości" - system zarządzania produkcją, logistyką i zrównoważonym rozwojem firmy.

Plantcocpitlogo1_preview

ICONICS jako uznany dostawca rozwiązań i oprogramowania dla przemysłu w dziedzinie automatyki, wizualizacji i zarządzania bierze udział w projekcie PLANTCockpit - "Fabryka Przyszłości" - system zarządzania produkcją, logistyką i zrównoważonym rozwojem firmy.

Projekt zakłada stworzenie centralnego środowiska do monitorowania i kontroli wszystkich procesów w przedsiębiorstwie. Wyniki badań mają na celu zapewnienie nadzoru produkcji od brygadzistów do kierownictwa - pozwoli to dokonywać świadomych i trafnych decyzji na każdym szczeblu w celu optymalizacji produkcji.

Projekt badawczy PLANTCockpit skupia się wokół połączenia istniejących systemów ERP (Enterprise Resource Planning), MES (Manufacturing Execution Systems), SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition) i innych specjalnych rozwiązań w jedną całość. Pozwoli to zapewnić pełen wgląd we wszystkie działania firmy i integrację informacji z całego przedsiębiorstwa. Dzięki temu będzie łatwo można zidentyfikować potencjalne zagrożenia, a następnie optymalizować procesy logistyczne w zakresie wydajności, jakości, zużycia energii i innych wskaźników produkcji.

PLANTCockpit planuje stworzenie modelu integracji heterogenicznych systemów zarządzania halą produkcyją, w tym planowania zasobów przedsiębiorstwa, utrzymanie odpowiednich stanów magazynowych, zarządzanie energią itd. Wybór ICONICS ; uznanego dostawcy rozwiązań związanych z HMI/SCADA, MES, ISA 95 i OPC Unified Architecture do pracy nad tym projektem badawczym, był zatem zupełnie naturalny.

Projekt badawczy PLANTCockpit jest współfinansowany przez Komisję Europejską w ramach 7. Programu Ramowego Badań i Rozwoju Technologicznego UE, i będzie on trwał 36 miesięcy. Koordynatorem projektu jest SAP AG, konsorcjum obejmuje 12 organizacji partnerskich i od września 2010 r. realizuje 3 główne cele badań:  • Widoczność i integracja wszystkich procesów produkcyjnych, systemów i warstw
  • 
Optymalizacja procesów produkcji i logistyki
  • 
Zwiększenie efektywności energetycznej i ograniczenia produkcji odpadów


Konsorcjum badawcze PLANTCockpit składa się z grupy wysoko wykwalifikowanych przemysłowych i akademickich instytucji badawczych.

Badania obejmują partnerów SAP AG, Acciona SA, BMW AG, Comau SPA, Doehler Holland BV, Ecole Polytechnique Federale de Lausanne, ICONICS Europe BV, INTEL, Politecnico di Milano, TU Dresden, Tampere University of Technology and Tecnalia.

Więcej informacji na stronie : http://www.plantcockpit.eu

Plantcocpitlogo1_small Plantcocpit_grafika_small Plantcocpit_small

Komentarze

dodaj komentarz

Partnerzy serwisu

  • Gigaom_color

Oferty pracy

Więcej

Polecamy