Automatyka.eu

Napędy i Sterowanie nr 5/2012

NiS | Piątek, 18 maj 2012r.

Stało się już tradycją, że piąty numer naszego pisma wydawany jest, gdy branża producentów maszyn przygotowuje się na przegląd nowości w tej branży.

Okladka_05

Tagi:


Targi IMT Polska ciesząca się, co raz większym zainteresowaniem, impreza poświęcona jest sektorowi przemysłu w Polsce.

Targi ITM Polska są uznawane przez wystawców i profesjonalistów za najważniejsze spotkanie specjalistów w naszym kraju. Poznańskie targi przemysłowe stanowią najszerszy przegląd europejskich i światowych nowości.
Od nr 5 miesięcznika „Napędy i Sterowanie” rozpoczynamy publikacje prac prezentowanych podczas Międzynarodowej Konferencji Naukowo-technicznej Maszyny i Pojazdy dla Budownictwa i Górnictwa Skalnego, która odbyła się w 2010 na Politechnice Wrocławskiej na Wydziale Mechanicznym w Instytucie Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn. Prezentowane rozwiązania stanowią platformę promocji innowacyjnych produktów, pełniąc aktywną rolę w wyznaczaniu kierunków rozwoju branży. Swą problematyką obejmować one będą aktualne i godne uwagi zagadnienia napędów i sterowań hydraulicznych w pojazdach i maszynach o szerokim spektrum zastosowania.

W temacie: efektywność energetyczna, prezentujemy praktyczne sposoby zmniejszania zużycia energii w przedsiębiorstwach. Elektryczne układy napędowe, pełniące różne funkcje od napędów pomocniczych aż do funkcji podstawowej w procesie technologicznym realizowanym w przedsiębiorstwach produkcyjnych wykorzystują wg różnych danych do 60% całej energii elektrycznej zużywanej w Polsce! Te fakty podkreślają wagę odpowiedniego doboru napędu elektrycznego pod konkretne potrzeby procesu technologicznego.

Monitorowanie zużycia energii pozwala na pozyskanie zwrotów nakładów na inwestycje w obszarze rozwojowej eksploatacji maszyn oraz  przez planowane utrzymanie ruchu, zapewniając dużą niezawodność procesów produkcyjnych dzięki stałemu kontrolowaniu zużycia sprężonego powietrza oraz wartości przepływu. To niektóre z prezentowanych zagadnień efektywności energetycznej.

W tym wydaniu prezentujemy również systemy automatyki i pomiary. Przemysł zmierza do ciągłego podnoszenia efektywności i precyzji sterowania w celu: wzrostu wydajności procesu produkcyjnego, zmniejszeniu jego energochłonności i wzrostu bezpieczeństwa.
Wyrażam przekonanie, że prezentowane treści spotkają się z zainteresowaniem i uznaniem Czytelników.

W numerze 05/2012 miesięcznika polecamy m.in.
Stałe pozycje: nowości techniczne, biblioteka, konferencje, seminaria, szkolenia;
– Technologie i produkty:

 1. HIT firmy HEIDENHAIN
  APS Pruszków
 2. Nowe przekładnie planetarne o wysokiej żywotności w zakresie od 10 000 Nm do 80 000 Nm. FLENDER SIP
  Siemens
 3. Detekcja koloru jeszcze prostsza, dużo szybsza i bardziej niezawodna
  Newtech Engineering Sp. z o.o.
 4. Projekt, montaż i uruchomienie rozdzielnic AKPiA z przetwornicami częstotliwości Danfoss w ramach Gdańskiego projektu wodno-ściekowego „Rozbudowa oczyszczalni ścieków Gdańsk-Wschód”
  Danfoss Sp. z o.o.
 5. Zamki GN 516 z odznaczeniem. iF product design award 2012
  ELESA+GANTER Polska Sp. z o.o.
– Artykuły naukowe i publicystyczne:
 1. Niezawodne rozwiązania Bosch. Historyczne sejsmografy
  J. Kalabiński
 2. Zastosowanie wibrometru laserowego do pomiaru drgań stołu symulatora liniowego napędu hydrostatycznego
  P. Cichoń, M. Stosiak
 3. Przykład racjonalizacji czasu obróbki przedmiotu klasy korpus realizowanej na centrum frezarskim
  P. Niesłony
 4. Wirtualna technika pomiarowa w laboratoriach maszyn elektrycznych
  A. Biernat, W. Urbański
Okladka_05

Komentarze

dodaj komentarz

Partnerzy serwisu

 • Gigaom_color

Oferty pracy

Więcej

Polecamy