Automatyka.eu

Wizyjne systemy kontroli jakości

Future Processing | Sobota, 26 sierpień 2006r.

Postępujący proces globalizacji powoduje wzrost poziomu konkurencji, zarówno pod względem ilościowym, jak i jakościowym.

Systemy_wizyjne_preview
Coraz istotniejsze jest by wytwarzać produkty jak najwyższej jakości przy zachowaniu cen na konkurencyjnym poziomie. Oznacza to konieczność stałej poprawy wydajności i dokładności procesów wytwarzania, co wymaga zastosowania przez producentów coraz doskonalszych rozwiązań w zakresie produkcji oraz jej monitoringu i nadzorowania.
 
Kontrola jakości wytwarzanych produktów, zarówno będących w trakcie procesu technologicznego, jak i po jego zakończeniu, jest przeprowadzana na wiele różnych sposobów. Przy małej skali produkcji zadanie takiej kontroli można powierzyć wykwalifikowanym pracownikom. Jednak wobec masowej produkcji i stałego podnoszenia norm wydajnościowych wzrasta prawdopodobieństwo popełniania błędów przez człowieka. Ludzki wzrok męczy się znużony monotonną pracą a predyspozycje psycho - fizyczne i nastrój człowieka mogą znacznie obniżyć jego zdolności percepcyjne. Dlatego często znacznie lepsze wyniki daje automatyzacja, zarówno samego procesu wytwarzania, jak i związanego z nim procesu etapowej i finalnej kontroli wyrobu. Taka kontrola jakości zwykle polega na pozyskaniu obrazu wyrobu, który następnie poddawany jest obróbce w celu zidentyfikowania wszelkich nieprawidłowości lub porównywany jest z produktem wzorcowym. Intensywność produkcji narzuca konieczność stosowania urządzeń o dużej szybkości działania, w tym efektywnych metod analizy obrazu, które służą do pomiaru i rozpoznawania wad wyrobów. W systemach kontroli jakości często występuje konieczność bezdotykowej kontroli parametrów przedmiotu. Dodatkowo zdarza się, że ze względu np. na szkodliwość warunków pracy lub trudną dostępność miejsca kontroli zastosowanie maszyny jest jedyną akceptowalną opcją. Te i inne wymagania składają się na coraz większą popularność automatycznych systemów wizyjnej kontroli jakości.
 
Wizyjny system kontroli jakości pozwala na bezdotykową, automatyczną kontrolę badanych obiektów w procesie produkcji, obróbki lub montażu. Pozwala w czasie rzeczywistym obserwować badane obiekty, rozpoznawać ich parametry i defekty, a także, dzięki wymianie informacji z systemami automatyki, jeszcze na linii produkcyjnej eliminować produkty wadliwe.
 
Typowy system wizyjny składa się z kamery pozyskującej obraz, odpowiedniego oświetlenia oraz komputera z oprogramowaniem odpowiedzialnym przede wszystkim za analizę obrazu. Na rynku można także spotkać specjalistyczne kamery, pozwalające na przeprowadzenie inspekcji wizyjnej bez pomocy komputera. Jednak elastyczność systemów wizyjnych opartych na komputerze PC jest znacznie większa niż specjalistycznych kamer. Oprogramowanie, często tworzone od podstaw dla potrzeb konkretnej aplikacji, pozwala znacznie lepiej dostosować system do warunków wdrożenia, z zyskiem dla klienta w postaci większej szybkości i wyższej skuteczności działania.
 
W tego typu rozwiązaniach specjalizuje się firma Future Processing. Nasze systemy wizyjne opierają się na zaawansowanym oprogramowaniu, tworzonym przez kadrę doświadczonych inżynierów. Systemy te są tworzone ściśle pod kątem specyficznych wymagań klienta, co pozwala na osiągnięcie wysokiej jakości działania. Analitycy Future Processing starają się jak najdokładniej zrozumieć problemy i potrzeby klienta w zakresie kontroli jakości, by następnie mogły one zostać optymalnie rozwiązane przez nasz zespół. Systemy takie mogą między innymi rozpoznawać kształty i kolory obiektów, dokonywać pomiarów całości lub części obiektów, wykrywać i kontrolować jakość nadruków, rozpoznawać uszkodzenia i wady materiałowe produktu.
 
Systemy wizyjne pozwalają na poprawę jakości produktów końcowych i istotną redukcję produktów wadliwie wytworzonych i tym samym kosztów związanych z późniejszymi reklamacjami klienta. Proces automatyzacji kontroli prowadzi do obniżenia kosztów produkcji, co wpływa pozytywnie na konkurencyjność firmy na rynku. Te i inne czynniki sprawiają, że nakłady inwestycyjne na zakup systemów wizyjnych na ogół zwracają się po niedługim czasie ich eksploatacji. Systemy wizyjne są szczególnie przydatne w produkcji wielkoseryjnej, taśmowej, ale znajdują również zastosowanie w gniazdach i na stanowiskach produkcyjnych, obróbczych czy też montażowych.
Systemy_wizyjne_small

Komentarze

dodaj komentarz

Partnerzy serwisu

  • Gigaom_color

Oferty pracy

Więcej

Polecamy