Automatyka.eu

KASANDRA - bazodanowy system nadzoru FRISKO

http://www.frisko24.pl/index.html | Poniedziałek, 27 maj 2013r.

System KASANDRA dedykowany jest dla firm, które zarządzają obiektami pracującymi w oparciu o automatykę firmy FRISKO. System umożliwia zdalny dostęp oraz monitoring obiektów za pośrednictwem internetu.

Kasandra_preview

Zobacz również:

System KASANDRA dedykowany jest dla firm, które zarządzają obiektami pracującymi w oparciu o automatykę firmy FRISKO. System umożliwia zdalny dostęp oraz monitoring obiektów za pośrednictwem internetu. W ramach systemu rejestrowane są w bazie danych wybrane parametry pracy obiektu, m.in. stany wyjść i wejść lub zdarzenia związane z tymi stanami, nastawy i parametry pracy sterowników. Parametry mogą być rejestrowane cyklicznie z określonym interwałem czasowym lub nieregularnie, tylko w przypadku zmiany swojej wartości. Obsługa instalacji odbywa się z poziomu strony WWW co daje możliwość podglądu pracy obiektu praktycznie z dowolnego miejsca na świecie. Dostęp do aplikacji umieszczonej na WWW chroniony jest hasłem i wymaga wcześniejszego zarejestrowania użytkownika w systemie. Zarejestrowani użytkownicy po zalogowaniu, w zależności od przydzielonych przez administratora systemu uprawnień, mogą:
  • przeglądać podstawowe parametry pracy wybranego obiektu,
  • przeglądać wszystkie (podstawowe i serwisowe) parametry pracy wybranego obiektu,
  • zmieniać podstawowe parametry pracy wybranego obiektu,
  • zmieniać wszystkie parametry pracy wybranego obiektu,
  • przeglądać w trybie on-line w formie graficznej stan pracy obiektu,
  • przeglądać historię zarejestrowanych parametrów pracy obiektu w formie wykresów,
  • zapisywać dane do plików CSV obsługiwanych przez popularne arkusze kalkulacyjne,
  • drukować wykresy z danymi.
Rozwiązania zaimplementowane w systemie pozwalają na udostępnienie zdalnego dostępu do obiektu serwisowi firmowemu jak i końcowemu użytkownikowi instalacji.
 
Każdy obiekt podłączony do systemu monitorowany jest pod kątem poprawności pracy obiektu a także samego sterownika nim zarządzającego. W przypadku wykrycia nieprawidłowości system KASANDRA umożliwia automatyczne generowanie alarmowych wiadomości e-mail przesyłanych na dwa, przypisane do danego obiektu, konta pocztowe. Mogą być to konta np. serwisu firmowego i użytkownika obiektu. Możliwe jest też generowanie wiadomości typu SMS, ale wiąże się to z dodatkowymi kosztami abonamentowymi za utrzymanie bramki SMS.
 
Komunikacja w systemie realizowana jest za pośrednictwem internetu. Każdy sterownik (obiekt) zarejestrowany w systemie musi być podłączony do internetu za pomocą modułu ethernetowego ze specjalnym oprogramowaniem realizującym funkcję klienta głównego serwera KASANDRY oraz konwertera LAN/RS232. Rozwiązanie jest bardzo elastyczne i sprawia, że nie są wymagane stałe adresy IP obiektów, przekierowania portów na routerach itp. Sterowniki serii MR208, MR210 oraz S20 mogą zostać wyposażone w wbudowany moduł ethernetowy. Do podłączenia pozostałych sterowników wymagany jest zewnętrzny moduł ethernetowy typu DS1206.
Kasandra_small

Komentarze

dodaj komentarz

Partnerzy serwisu

  • Gigaom_color

Oferty pracy

Więcej

Polecamy