Automatyka.eu

Moduł mutingu z kategorią bezpieczeństwa 2

TURCK | Poniedziałek, 08 maj 2006r.

Moduł mutingu przeznaczony do zastosowań z kurtynami bezpieczeństwa EZ-SCREEN

Mm2ta12b_preview

Cechy charakterystyczne:

 • Współpraca z wyjściami bezpiecznymi OSSD kurtyn EZ-SCREEN z kategorią bezpieczeństwa 2, sygnałami 24VDC lub innymi urządzeniami bezpieczeństwa posiadającymi wyjście(a) stykowe.
 • Spełnia funkcję muting'u (automatyczne zawieszenie funkcji bezpieczeństwa) systemu bezpieczeństwa. Funkcja ta pozwala na ręczne lub automatyczne dostarczenie materiałów potrzebnych w cyklach produkcyjnych bez ciągłej aktywacji głównego systemu bezpieczeństwa.
 • Obudowa wykonana w IP65
 • Dwa lub cztery wejścia muting'u
 • Interfejs awaryjnego zatrzymania (SSI) umożliwiający podłączenie uzupełniającego zabezpieczenie lub przycisku awaryjnego stopu.
 • Wybieralna funkcja zewnętrznej kontroli urządzenia (EDM).
 • Wybieralna funkcja automatycznego lub ręcznego resetu zwiększająca możliwości zastosowań.
 • Redundantne dwustanowe wyjścia bezpieczne.
 • Diody sygnalizacyjne statusu oraz dwucyfrowy wyświetlacz diagnostyczny.
 • Osiem portów I/O w postaci złącz M12 będących wejściami urządzeń muting'u, wyjściem dla lampy sygnalizacyjnej, awaryjnym wejściem muting'u, SSI oraz resetem. Dostępne są wykonania ze złączem lub z przewodem.
 • Dwa złącza 7/8'' do połączenia z systemem bezpieczeństwa i urządzeniami kontroli pracy maszyn
 • Łatwa konfiguracja:
  Resetu automatycznego/ręcznego
  Kontrola EDM jedno-/dwukanałowa
  Muting jedno-/dwukierunkowy
  Wybieralna funkcja trybu załączania muting'u
  Monitorowania/nie monitorowania obecności lampy sygnalizacyjnej
  Załączania funkcji timer'a
  Funkcji muting'u przy załączaniu zasilania

Zastosowanie:

 • Muting kurtyn świetlnych, systemów zabezpieczeń wejść do obszarów zagrożonych lub innych systemów bezpieczeństwa odpowiedzialnych za detekcję obecności osób.
 • Sytuacje o obniżonym ryzyku, w których możliwość odniesienia uszczerbku na zdrowiu jest znacznie ograniczona, lecz mimo wszystko koniecznym jest zastosowanie zabezpieczenia. (Do aplikacji obniżonego ryzyka można zaliczyć te, w których występuje jedynie prawdopodobieństwo uderzenia lub stłuczenia, przewrócenia, unieruchomienie [lecz nie zmiażdżenie] lub mniejsze skaleczenia lub obrażenia.)
Mm2ta12b_small

Komentarze

dodaj komentarz

Partnerzy serwisu

 • Gigaom_color

Oferty pracy

Więcej

Polecamy