Automatyka.eu

Moduł wagowy - SIWAREX FTA

Siemens | Niedziela, 21 styczeń 2007r.

SIWAREX FTA (Flexible Technology, Automatic Weighting Instrument) jest wielofunkcyjnym modułem wagowym, który może być wykorzystywany przede wszystkim wszędzie tam, gdzie powinna być zainstalowana waga pracująca w trybie automatycznym.

Siwarex-fta_preview
Zgodnie z przepisami OIML, moduł wagowy SIWAREX FTA spełnia wymagania stawiane:
 • wagom nieautomatycznym - OIML R-76 (NAWI - Non Automatic Weight Instrument)
 • wagom automatycznym (AWI - Automatic Weight Instrument):
 • napełniającym - OIML R-61
 • porcjującym - OIML R-51
 • odważającym - OIML R-107
Moduł wagowy SIWAREX FTA jest dołączany do systemu SIMATIC jako moduł funkcyjny (FM) w pełni wykorzystuje cechy nowoczesnego i jednolitego systemu automatyzacji (zintegrowany system komunikacji ze sterownikiem, diagnostyka poprzez CPU).

Podstawowe cechy

Moduł wagowy SIWAREX FTA posiada następujące zalety, wyróżniające go spośród innych dostępnych urządzeń:
 • całkowita kompatybilność z systemem automatyzacji SIMATIC S7 i SIMATIC PCS7, wynikająca z ujednolicenia konstrukcji i sposobu mocowania modułu oraz poprzez wykorzystanie systemowych procedur komunikacyjnych,
 • możliwość wykonania stacji lokalnej połączonej poprzez moduł ET 200M z siecią PROFIBUS DP,
 • pomiar ciężaru względnie siły wykonywany z niezwykle wysoką rozdzielczością - 16 milionów działek,
 • wysoka dokładność 3x6000d (0,5 uV/e) umożliwiająca legalizację dla wag trzyzakresowych,
 • regularny cykl pomiaru: wewnętrzny co 2,5 ms, zewnętrzny co 10 ms,
 • precyzyjny tryb automatycznego dozowania (włączanie i wyłączanie z dokładnością mniejszą niż 1 ms),
 • dwie prędkości dozowania - dozowanie zgrubne i dokładne,
 • możliwość sterowania dozowaniem krok po kroku (realizacja wbudowanego sterowania sekwencyjnego),
 • parametryzowane wejścia i wyjścia cyfrowe,
 • parametryzowane tryby pracy dla wag automatycznych o różnych zastosowaniach,
 • możliwość zestawiania sterownika wagowego o dowolnej konfiguracji z zastosowaniem modułów systemu SIMATIC,
 • prosta parametryzacja przy pomocy programu SIWATOOL FTA poprzez interfejs szeregowy RS 232,
 • możliwość kalibracji teoretycznej bez użycia obciążenia wzorcowego,
 • możliwość wymiany modułu bez konieczności ponawiania kalibracji,
 • sygnalizacja stanów modułu w cyklu ważenia i dozowania,
 • zabezpieczone zasilanie czujników tensometrycznych, poprzez opcjonalny interfejs Ex dla obszarów zagrożonych wybuchem (Strefa 1),
 • możliwość stosowania modułu w obszarach zagrożonych wybuchem, Strefa 2.

Obszary zastosowania

Moduł wagowy SIWAREX FTA jest optymalnym rozwiązaniem wszędzie tam, gdzie wymagane jest dokładne dozowanie. Sprawdza się on zarówno przy wolnych, jak i bardzo szybkich cyklach dozowania.
Z wykorzystaniem modułu SIWAREX FTA możliwe jest wykonanie legalizowanych systemów dozujących, takich jak wagi napełniające, wagi przeładunkowe, wagi workujące, wagopaczkarki obrotowe, wagi mieszające lub wagi kontrolne, które:
 • napełniają beczki cieczą,
 • napełniają worki materiałami sypkimi w liniach pakujących,
 • dozują materiały gabarytowe zarówno w trybie napełniania jak i odważania,
 • kontrolują ciężar materiałów gabarytowych,
 • przeładowują materiały sypkie

Budowa modułu

SIWAREX FTA jest modułem funkcyjnym (FM) systemu SIMATIC S7-300 o podwójnej szerokości (80mm) montowanym na szynie profilowanej, łączonym z innymi modułami systemu SIMATIC S7-300 lub ET 200M bezpośrednio przy pomocy złącza szyny systemowej P-BUS wtykanego w gniazda znajdujące się na tylnej ścianie obudowy sąsiadujących ze sobą modułów.
Czujniki tensometryczne, napięcie zasilające, wejścia i wyjścia cyfrowe oraz szeregowe interfejsy podłączane są do modułu poprzez standardową 40 zaciskową listwę przyłączeniową.
Bezpośrednia praca modułu SIWAREX FTA w systemie SIMATIC umożliwia pełną integrację funkcji związanych z techniką ważenia i dozowania z funkcjami charakterystycznymi dla systemów automatyzacji procesów produkcyjnych.

Funkcjonalność

Podstawowym zadaniem modułu wagowego SIWAREX FTA jest niezwykle dokładne mierzenie wartości ciężaru aktualnie znajdującego się w wadze i precyzyjne sterowanie cyklami dozowania. Sterowanie to wykonywane jest bezpośrednio przez moduł SIWAREX FTA.
Połączenie z modułami systemu SIMATIC daje jedynie możliwość bezpośredniej kontroli i wpływu na przebieg cyklu dozowania przy pomocy programu PLC.
W ten sposób powstał sensowny podział zadań: bardzo szybkie funkcje dozowania realizowane są przez moduł SIWAREX FTA, blokowanie funkcji ważenia i kontrola sygnałów realizowana jest w systemie PLC.

W przemyśle wykorzystywane są różne właściwości systemów automatycznego ważenia i dozowania - do wielu z aplikacji praca modułu SIWAREX FTA może być dopasowywana poprzez parametryzację.
W module SIWAREX FTA można ustawić następujące tryby pracy wag nieautomatycznych i automatycznych:
 • Waga nieautomatyczna - zgodnie z OIML R-76 (Non Automatic Weighing Instrument)
 • Waga automatyczna napełniająca - zgodnie z OIML R-61 (Automatic Weighing Instrument - Automatic Gravimetric Filling Instrument)
 • Waga automatyczna porcjująca - zgodnie z OIML R-51 (Automatic Weighing Instrument - Automatic Catchweighing Instrument)
 • Waga automatyczna odważająca - zgodnie z OIML R-107 (Automatic Weighing Instrument - Automatic Totalizing Filling Instrument)
SIWAREX FTA pozwala na łatwe sparametryzowanie jeszcze dwóch typów wag automatycznych, które nie są jednak uwzględnione w polskim prawie.

W trakcie cyklu ważenia moduł ważąco-dozujący SIWAREX FTA na bieżąco kontroluje wiele sygnałów, a wewnątrz systemowa wymiana danych umożliwia bezpośrednią rejestrację ciężaru i stanów wagi w programie PLC. Możliwość wpływania od strony programu PLC na przebieg funkcji ważenia i dozowania sprzyja dopasowaniu wagi do konkretnych zastosowań.

Wewnątrz systemowa wymiana danych umożliwia także szeroką diagnostykę modułu SIWAREX. Możliwa jest reakcja ze strony CPU na wszystkie błędy i stany nietypowe występujące w module wagowym - np. generowanie przerwań w CPU, informowanie CPU o przyczynach zatrzymania wagi, dostęp do bufora diagnostycznego, ...
Moduł SIWAREX FTA jest diagnozowany w sposób tak prosty jak każdy z modułów typu FM integrowanych z systemem SIMATIC.
W tym miejscu należy także zwrócić uwagę na to, że FTA posiada własny bufor diagnostyczny oraz rejestrator zdarzeń.

Każdy moduł SIWAREX FTA jest wstępnie kalibrowany przez producenta. Daje to gwarancję, że każdy kolejny moduł posiada identyczne parametry. Dlatego też możliwa jest tzw. kalibracja teoretyczna wagi bez konieczności używania obciążenia wzorcowego, jak też wymiana modułu bez ponownej kalibracji. Wystarczy przepisać parametry wagi.

Połączenie poprzez aktywny moduł magistrali umożliwia wymianę modułu wagowego w czasie pracy systemu sterowania.

Moduł SIWAREX FTA wyposażony jest w dwa interfejsy szeregowe. Do interfejsu RS 485 można podłączać zewnętrzne wyświetlacze cyfrowe. Do interfejsu RS 232 podłączany jest komputer PC z programem do parametryzacji SIWATOOL FTA.

Dodatkowe informacje dotyczące systemów ważących SIWAREX można znaleźć na stronach internetowych: www.siemens.pl/simatic
Funkcje_small Zasosowanie_small Siwarex-fta_small

Komentarze

dodaj komentarz

Partnerzy serwisu

 • Gigaom_color

Oferty pracy

Więcej

Polecamy