Automatyka.eu

FieldPower zdecentralizowany system rozdziału energii firmy Weidmüller

Weidmuller | Poniedziałek, 04 czerwiec 2007r.

FieldPower firmy Weidmüller to nowa koncepcja połączeń, która pozwala na zdecentralizowany rozdział energii.

Fieldpower1_preview
Sprawdza się zwłaszcza w rozległych instalacjach np. przy produkcji samochodów, na lotniskach lub w centrach logistycznych.

Rodzina produktów FieldPower składa się ze skrzynek rozdzielczych PowerBox o stopniu ochrony IP 65, wyłącznika centralnego, złącz wtykowych (opcjonalnie z możliwością montażu wkładek bezpiecznikowych) przewodów - również fabrycznie konfekcjonowanych- narzędzi i innych elementów osprzętu. Do prowadzenia prądu mogą być stosowane zarówno przewody okrągłe jak i płaskie.

Odbiór energii odbywa się w dowolnym miejscu poprzez PowerBox za pomocą technologii IDC(Insulation Displacment Connection). Ta technologia polega na samoistnym przecięciu izolacji przewodów i wytworzeniu samodzielnie skutecznego połączenia elektrycznego. Odejścia i rozgałęzienia do silników i przekształtników realizowane są jako „wtykowe" lub „trwałe". Zmniejsza to ilość układanych przewodów a co za tym idzie redukuje czas montażu.  Podstawową zaletą systemu jest to, że moduły można zamontować w dowolnym miejscu instalacji bądź maszyny.

Głównym elementem systemu jest szczelna obudowa PowerBox. W niej można wytwarzać połączenia w 5 żyłowych kablach o przekrojach w zakresie od 2,5mm2 do 6mm2. Jak już wcześniej wspomniano przewód może być zarówno okrągły jak i płaski. Montaż wymaga usunięcia izolacji w dowolnym miejscu kabla. Następnie należy pojedyncze żyły ułożyć w specjalnie do tego przystosowany blok łączeniowy umocowany w dolnej części obudowy. Następnie całość zamykana jest górną częścią i w ten sposób powstaje skuteczne połączenie. Należy szczególnie podkreślić fakt, że przewód w wyniku tej operacji  pozostaje cały czas nieprzecięty.

Rozgałęzienia i odejścia do starterów bądź przekształtników częstotliwości mogą być obciążone prądami do 41A. PowerBox posiada dodatkowo złącza wtykowe, które wyposażone są w technikę podłączania o nazwie Push In. W tych złączach mogą być podłączane przewody do 4 mm2. Maksymalna obciążalność w tym przypadku wynosi 32 A

Użytkownik ma do wyboru gotowe przewody konfekcjonowane albo własny montaż na miejscu danej instalacji. Uszczelki systemowe pozwalają na montaż przewodów okrągłych o średnicy od 7mm do 17mm a płaskich o wymiarach 8x27mm. Obudowy PowerBox wykonane są z polikarbonatu i nie zawierają halogenu ani silikonu. W skład rodziny produktów FieldPower wchodzą narzędzia do usuwania izolacji. AM 16 służy do usuwania izolacji z przewodów okrągłych a AMF 16 do przewodów płaskich. Narzędzia te odznaczają się małymi wymiarami oraz małym promieniem pracy. Dlatego sprawdzają się szczególnie w sytuacjach gdzie przestrzeń montażowa jest ograniczona np. w kanałach kablowych. 

W ofercie znajduje się moduł PowerBox Fuse przystosowany do montażu wkładek bezpiecznikowych. Wyposażony jest on w optyczny wskaźnik sygnalizujący każde zadziałanie bezpiecznika. PowerBox Fuse znajduje zastosowanie w rozgałęzieniach szczególnie tam gdzie następuje redukcja przekroju przewodu.
System FieldPower jest konsekwentnie rozbudowywany. Niebawem użytkownicy otrzymają do dyspozycji moduł ze zintegrowanym wyłącznikiem.
Fieldpower1_small

Komentarze

dodaj komentarz

Partnerzy serwisu

  • Gigaom_color

Oferty pracy

Więcej

Polecamy