Automatyka.eu

SOA - Komu się naprawdę opłaca

BCC | Czwartek, 07 czerwiec 2007r.

Architektura zorientowana na usługi czyli SOA to w ostatnich kilkunastu miesiącach najmodniejsze sformułowanie w branży systemów wspomagających zarządzanie (ERP).

Brak_obrazka_preview

Tagi:


Czy SOA to tylko nowy chwyt marketingowy czy też przełom w budowaniu infrastruktury IT przedsiębiorstw – co do tego zdania są podzielone. Filozofia budowania elastycznych i szeroko skalowalnych systemów wydaje się być słuszna, ale tylko dla określonej grupy firm.

SOA (Service Oriented Architecture) jest modelem projektowania infrastruktury IT, mającym na celu maksymalizację operatywności w udostępnianiu i wykorzystywaniu komponentów odpowiadających usługom biznesowym w rozproszonych strukturach. - „Nie jest to nowe podejście w projektowaniu oprogramowania, ale dzięki coraz większemu rozpowszechnianiu usług sieciowych WebServices SOA nabiera walorów praktycznych, oferując wymierne kosztowo korzyści i zalety w stosunku do tradycyjnej architektury ERP" - mówi Sławomir Hulalka, Dyrektor Konsultingu w firmie 7milowy sp. z o.o. Ignorowanie SOA, może narażać firmę na ryzyko pozostania w tyle za konkurencją, lepiej przygotowaną do obsługi klientów i potrafiącą sprawnie dostosowywać się do nowych warunków. W ocenach Gartnera już w tym roku 80% projektów informatycznych będzie zorientowana na architekturę w oparciu o usługi sieciowe.

Dla kogo orientacja na usługi?

Z badaniami Gartnera korespondują szacunki firmy analitycznej IDC, według której grupą firm o największym potencjale inwestycyjnym w ERP są przedsiębiorstwa produkcji dyskretnej, głównie z branż: elektronicznej, meblarskiej i motoryzacyjnej. Firmy te generują ponad 17 proc. przychodów z licencji i wsparcia ERP w Polsce i aż 27 proc. w krajach UE. Korporacje zajmujące się tzw. „produkcją dyskretną" oraz wszystkie przedsiębiorstwa, na których rynek wymusza szybkie zmiany sposobu działania to odpowiedni klienci dostawców ERP, oferujących architekturę SOA. Są to przede wszystkim firmy z branży informatycznej i teleinformatycznej, producenci odzieży, kosmetyków, a także instytucje finansowe i bankowe. Kondycja rynkowa przedsiębiorstw „wrażliwych" na przeobrażenia rynkowe jest wzmacniana przez sprawny system ERP, który jednak w dość krótkim czasie będzie musiał być modyfikowany i rozbudowywany o nowe komponenty. Rozbudowa taka jest zazwyczaj dość kosztowna.

- „Systemy oparte na SOA są zorientowane na procesy biznesowe, to użytkownik decyduje o ich przebiegu" - tłumaczy Sławomir Hulalka. - „Rozszerzenia systemu odbywają się poprzez wywołanie odpowiednich usług, dlatego nie ma potrzeby ingerowania w kod źródłowy aplikacji. Rozwój systemu odbywa się w czasie rzeczywistym - SOA to architektura stworzona do prowadzenia ciągłych zmian w zarządzaniu, które bezpośrednio odnoszą się do zmian rynkowych."

Dla kogo tradycyjne ERP?

Jeżeli jednak w przykładowej firmie większość procesów opiera się na manualnej pracy nad dokumentami bez możliwości automatyzacji, większość systemów w firmie wykorzystuje ten sam model programowania (architektury), firma działa przy wykorzystaniu jednego/dwu dużych systemów typu ERP i/lub CRM przy niewielkich potrzebach integracyjnych, a pozycja rynkowa takiej firmy zależy od wielkiej liczby synchronicznych transakcji prowadzonych w czasie rzeczywistym - wówczas przechodzenie na system oparty na SOA staje się zbędne. Jeśli jednak firma przewiduje zmiany w takim sposobie prowadzenia biznesu, powinna zastanowić się nad adaptacją swoich struktur IT do SOA.

Jedną z najczęściej podkreślanych korzyści jest łatwość adaptacji IT w przypadku zmian organizacyjnych.  SOA zwiększa sprawność i wydajność infrastruktury IT w zaspokajaniu potrzeb biznesowych. Nowe procesy mogą być wspierane i integrowane w systemach IT „na życzenie", w odpowiedzi na nowe wyzwania biznesowe. Z SOA systemy IT szybciej i pełniej adaptują się do celów organizacji i procesów, zapewniając większą tolerancję dla zmian. Taka architektura oferuje łatwą drogę do zwiększenia szybkości wprowadzania nowych usług i produktów, wspiera szybkie zmiany warunków biznesowych. Fuzje, przejęcia, wewnętrzne zmiany organizacyjne, outsourcing, rozszerzanie obszarów IT poza granice firm, nowe kanały dystrybucji i integracja branżowa - to pola, na których stosowanie SOA wnosi nową wartość.

***
7milowy sp. z o.o. jest firmą działającą na rynku oprogramowania wspierającego zarządzanie przedsiębiorstwem (ERP). Firma należy do grupy BCC, a swoją ofertę kieruje do dynamicznie rozwijających się przedsiębiorstw średniej wielkości, wpisując się tym samym w światową inicjatywę SAP pod nazwą mySAP All-in-One. 7milowy oferuje wdrożenia systemu SAP w oparciu o doświadczenie z wcześniejszych wdrożeń. Klientami firmy są m.in.: fabryka kosmetyków Dramers SA z Poznania, producent artykułów piśmienniczych Herlitz, firmy: Poli-Eco Tworzywa Sztuczne, Chemet, Elstar Oils, Cehave Pasze oraz grupa Scaninter, w której system SAP został wdrożony w oddziałach w Polsce, Niemczech i Finlandii. Więcej informacji: www.7milowy.pl

BCC (Business Consulting Center sp. z o.o.) - poznańska firma konsultingowa, specjalizująca się w usługach związanych z rozwiązaniami SAP - między innymi w złożonych wdrożeniach, w rozwoju i w outsourcingu SAP. Liczba klientów, którzy korzystali z usług BCC przekracza 130 firm. Należą do nich m.in. Antalis, BASF, Elite Cafe, Grupa Metro, Opoczno, Orkla Press, PKN Orlen, Volkswagen Poznań, Odlewnia Żeliwa Śrem, Grupa Żywiec. Wraz ze spółką zależną 7milowy grupa BCC zatrudnia ponad 140 konsultantów SAP. Firma oferuje pełen zakres usług niezbędnych do przygotowania i realizacji wdrożenia systemu SAP: od reorganizacji procesów biznesowych, przez usługi wdrożeniowe i szkoleniowe, integrację SAP z innymi systemami, po usługi outsourcingowe, wsparcie w eksploatacji i rozwoju systemu.
Więcej informacji: www.bcc.com.pl
Brak_obrazka_small

Komentarze

dodaj komentarz

Partnerzy serwisu

  • Gigaom_color

Oferty pracy

Więcej

Polecamy