Automatyka.eu

Plany na rok 2008 Warmińsko-Mazurskiej SSE

PAIiIZ | Poniedziałek, 04 luty 2008r.

W 2007 roku Warmińsko-Mazurska Specjalna Strefa Ekonomiczna wydała 13 zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej.

Brak_obrazka_preview
Przedsiębiorcy zadeklarowali utworzenie 1587 nowych miejsc pracy oraz nakłady inwestycyjne sięgające 400 mln złotych.

Dwie firmy rozpoczęły już roku działalność - Sweedwood - Grupa Ikea (producent mebli- Podstrefa Wielbark), oraz Wydawnictwo Bauer (drukarnia - Podstrefa Ciechanów). W mrągowskiej podstrefie pracę rozpoczęły też firmy, które uzyskały zezwolenie w roku 2006, czyli Polski Asfalt, wytwórca mieszanek bitumicznych oraz Majak, producent aparatury pomiarowej. Powierzchnia W-M SSE powiększyła się w ubiegłym roku o 176 ha.

W styczniu 2008 r. Strefa planuje zakończyć rokowania i wydać zezwolenie dla fińskiego producenta papieru - Stora Enso, który zamierza ulokować się na terenie Podstrefy w Ostrołęce. Deklarowane przez inwestora nakłady to ok. 1.2 mld zł, powstanie też ok. 100 nowych miejsc pracy.

W-M SSE będzie się starała zachęcać przedsiębiorców do inwestycji na atrakcyjnych gruntach, które zostały włączone do granic Strefy w 2007 r., są to m.in. działki zlokalizowane w Iławie (laureat konkursu grunt na medal 2007), tereny inwestycyjne w Elblągu (Park Technologiczny) oraz w Mławie.  

Strefa obserwuje wzrost zainteresowania przedsiębiorców rosyjskich terenami położonymi wzdłuż granicy, gdzie na terenach objętych Strefą mogłyby powstać powierzchnie składowo-magazynowe dla towarów importowanych do Polski, a z także krajów Południowej i Zachodniej Europy. Strefa podjęła już rozmowy z Rosjanami, licząc na realizację tego projektu w przyszłym roku.

Nowe lokalizacje  w 2008 r. - 18 Podstref wchodziło w skład W-M SSE w ubiegłym roku. Na podstawie prowadzonych rozmów z inwestorami i samorządami Strefa planuje utworzenie nowych Podstref w Nidzicy, Stawigudzie, Olsztynku, Piszu i Giżycku.

Brak_obrazka_small

Komentarze

dodaj komentarz

Partnerzy serwisu

  • Gigaom_color

Oferty pracy

Więcej

Polecamy