Automatyka.eu

Ogólnopolski Kongres Służb Utrzymania Ruchu PolMaintenance 2008

kongres-sur.pl | Środa, 02 kwiecień 2008r.

Organizowany przez redakcję czasopisma „Służby Utrzymania Ruchu" Ogólnopolski Kongres Służb Utrzymania Ruchu „POLMAINTENANCE 2008", to propozycja merytorycznego spotkania w gronie profesjonalistów.

Brak_obrazka_preview

Tagi:


14-15 maja 2008 roku, Hotel Courtyard by Marriott w Warszawie

Służby Utrzymania Ruchu w każdym zakładzie przemysłowym, bez względu na reprezentowaną branżę, stanowią nadrzędną rolę w jego funkcjonowaniu, odpowiadając bezpośrednio za utrzymanie ciągłości produkcyjnej, redukcję poziomu awaryjności, bezpieczeństwo w obsłudze maszyn i urządzeń, właściwy kierunek aktywności inwestycyjnych ze wskazaniem na wdrażanie nowoczesnych technologii przy jednoczesnym zachowaniu wskaźników ekonomicznych.

Organizowany przez redakcję czasopisma „Służby Utrzymania Ruchu" Ogólnopolski Kongres Służb Utrzymania Ruchu „POLMAINTENANCE 2008", to propozycja merytorycznego spotkania w gronie profesjonalistów dająca odpowiedź na konkretne i bardzo złożone problemy licznego grona naszych czytelników. „POLMAINTENANCE 2008" w swoim założeniu będzie efektywną platformą wymiany konkretnych informacji o charakterze cyklicznym dla profesjonalistów mających potrzebę ciągłego podnoszenia swoich kompetencji, wymiany doświadczeń, benchmarkingu, nawiązywania kontaktów biznesowych, oceny proponowanych i rekomendowanych metodologii działania, rozwiązań i nowości technologicznych.
Kongres stanie się werbalną wartością dodaną do narzędziowego charakteru „Służb Utrzymania Ruchu" odpowiadającego swoją formułą potrzebom naszych Czytelników.

Podczas 2 dni Kongresu zaprezentowanych zostanie wiele paneli tematycznych, prelekcji poświęconych najistotniejszym problemom branży Utrzymania Ruchu, studiów przypadku, nowoczesnych rozwiązań w następujących obszarach tematycznych:
  • Rozwiązania informatyczne klasy CMMS/EAM dostępne na polskim rynku;
  • Bezpieczeństwo budowy i eksploatacji maszyn (m.in. interpretacje nowej Dyrektywy Maszynowej MD 2006/42/WE - maszyny zespolone, nowoczesne konstrukcje uszczelnień czołowych);
  • Procesy pomocnicze w Utrzymaniu Ruchu na przykładzie koncepcji outsourcingu usług Facility Management;
  • Logistyczne aspekty Utrzymanie Ruchu (m.in. transport wewnętrzny, gospodarka magazynem części zamiennych, infrastruktura magazynowa, logistyka wewnątrzzakładowa);
  • Diagnostyka stanu maszyn i urządzeń (m.in. termowizja, kompleksowe rozwiązania pomiarów drgań);
  • Metodologie działania skoncentrowane na analizie i zwiększaniu poziomu niezawodności maszyn i urządzeń (RCM, TPM, SPC, Six Sigma);
  • Kompetencje menedżerskie - efektywne zarządzanie personelem;
  • Konsekwencje przerw w pracy linii produkcyjnych;
  • Prawo pracy (regulacje prawne dotyczące pracy w godzinach nadliczbowych, delegacje służbowe, przerwy świąteczne, wielozmianowy cykl pracy).
Brak_obrazka_small

Komentarze

dodaj komentarz

Partnerzy serwisu

  • Gigaom_color

Oferty pracy

Więcej

Polecamy