Automatyka.eu

Moduły komunikacji radiowej DX70 SureCross

TURCK | Czwartek, 17 kwiecień 2008r.

Nowe moduły komunikacji bezprzewodowej DX70 SureCross to przemysłowy systemy wejść-wyjść, który przesyła sygnały dwustanowe i analogowe drogą radiową.

Dx70_preview

Charakteryzuje się topologią jeden do jednego, co oznacza, że pracuje w parach: moduł bazowy i węzeł sieci. 

Podstawowe cechy nowego systemu:

 • Wzmocniona przemysłowa obudowa w IP67
 • Zapewnione pełne bezpieczeństwo danych, dzięki protokołowi FHSS (Frequency Hopping Spread Spectrum - zwielokrotnienie wykorzystywanej częstotliwości pracy w celu eliminacji niebezpieczeństwa zakłócenia lub zablokowania przesyłu)
 • Stosunkowo niska cena w porównaniu do istniejących na rynku rozwiązań
 • Zależnie od wykonania różne kombinacje 12 wejść/wyjść: dwustanowych (PNP lub NPN)  i analogowych (0-20 mA)
 • Komunikacja dwukierunkowa
 • Możliwość pracy w jednym regionie do 32 par: moduł bazowy (gateway) - węzeł sieci (nod)
 • Maksymalny zasięg do 3 km
 • Wbudowana sygnalizacja siły odbieranego sygnału radiowego
 • Metoda parowania modułu bazowego z węzłem sieci poprzez nadanie indywidualnego numeru
 • Sygnalizacja utraty połączenia radiowego  
 • Fabrycznie ustawione podtrzymywanie stanu wyjść; oznacza to, że w przypadku chwilowej utraty komunikacji podtrzymywany jest na wyjściach ostatni ich stan
 • Częstotliwość pracy 2,4 GHz akceptowalna w Europie, Azji, Południowej Ameryce oraz 900 MHz dla USA
 • Szeroki wybór akcesoriów w postaci wewnętrznych oraz zewnętrznych anten, przewodów  i elementów podłączeniowych
Pozycja na rynku
 
DX70 SureCross to tylko pierwszy z całej rodziny produktów komunikacji bezprzewodowej, które ukażą się w najbliższej przyszłości.
Dostępne dotychczas konkurencyjne rozwiązania to wykonania ze stopniem ochrony IP 20 lub czujniki bezprzewodowe. Produkty takie znajdują zastosowanie tylko w specjalnych aplikacjach. Dlatego system DX70 jest unikatowy.

Grupa produktów radiowej komunikacji bezprzewodowej będzie się poszerzać o kolejne moduły charakteryzujące się kolejnymi niedostępnymi aktualnie cechami (np. system pracujący w topologii gwiazdy czy moduły z certyfikatem ATEX do stref zagrożonych wybuchem). Produkty te pozwolą na  zastosowanie systemu DX70 w bardzo wielu aplikacjach, również w tych, dla których obecnie nie ma na rynku rozwiązań.

Przykładowe aplikacje

Poniżej przedstawionych jest kilka przykładowych aplikacji, w których stosowanie połączenia kablowego jest utrudnione i niepraktyczne. Może to być szczególnie istotne przy remontach podobnych instalacji.
 
System DX70 moze być rozwiązaniem dla wielu aplikacji i to nie tylko w przypadku rozwiązań przemysłowych z zakresu Factory lub Process Automation, ale również w budownictwie, inteligentnych skrzyżowaniach, agrokulturze, zarządzaniu zasobami wodnymi, górnictwie, itp.
Dx70_small Bec_apps_small Bec_apps1_small Bec_apps2_small Bec_apps3_small

Komentarze

dodaj komentarz

Partnerzy serwisu

 • Gigaom_color

Oferty pracy

Więcej

Polecamy