Automatyka.eu

Kultura biznesu ma znaczenie

PR Kwadrat | Środa, 18 czerwiec 2008r.

Świetna metodologia i zespół złożony z doświadczonych konsultantów warunkują jakość wdrożenia.

Columbus-logo_preview

Ale bez zaangażowania użytkowników i świadomości klienta, jakie procesy w firmie powinien wesprzeć system, projekt wciąż obarczony będzie ryzykiem – mówi Piotr Szczerbiak, dyrektor ds. konsultingu Columbus IT.

Refleksja przychodzi wówczas zbyt późno. Najczęściej, gdy wdrożenie przedłuża się w czasie, a budżet inwestycyjny zostaje przekroczony. Takie ryzyko jest tym mniejsze, im bardziej rozwinięta jest kultura biznesowa organizacji: pracownicy dokładnie znają zakres swych obowiązków, sumiennie wykonują powierzone im zadania, wiedzą też, jakie są cele biznesowe firmy.

Tak uporządkowana organizacja powinna być lepiej przygotowana do wdrożenia systemu informatycznego ERP, CRM czy Business Intelligence, co często wiąże się z reorganizacją firmy. Każda kompleksowa zmiana wymaga bowiem od kluczowych pracowników nie tylko wskazania tzw. „wąskich gardeł”, ale też pozyskania nowych kompetencji.

Nikt przecież nie zna swojej firmy lepiej niż jej menedżerowie i pracownicy. Tymczasem system nie jest panaceum samym w sobie, lecz narzędziem pracy, którą, owszem, potrafi usprawnić wiele procesów, ale pod warunkiem, że użytkownik będzie chciał się go nauczyć.
 
Dlatego tak ważne jest zaangażowanie klienta już na etapie analizy przedwdrożeniowej. Na jej podstawie można opracować model rozwiązania oraz scenariusze, które obrazują użytkownikom, skąd biorą się poszczególne procesy i w jakim kierunku przepływają informacje.

Tak usystematyzowana wiedza przekłada się na sprawną komunikację między konsultantami, a kluczowymi użytkownikami. Ich rola w projekcie jest bardzo ważna. Od ich nastawienia i zrozumienia nowego rozwiązania zależy wszakże sposób, w jaki przekażą wiedzę o rozwiązaniu pozostałym pracowników (końcowym użytkownikom systemu).

***
Columbus IT Partner jest czołowym partnerem Microsoftu na świecie i jedynym partnerem UPS w Polsce. Obecny w 28 krajach z główną centralą w Danii, zatrudnia w sumie 900 osób. Firma zrealizowała 5000 projektów w 58 krajach. W Polsce firma, znana do tej pory jako Columbus Polska, połączyła się w sierpniu 2006 r. z Creative Innovation Group, polską firmą konsultingową IT i przejęła od Alatusa dział Microsoft Dynamice NAV. W wyniku fuzji Columbus stał się w Polsce największym dostawcą rozwiązań z rodziny rozwiązań Microsoft Dynamics. Jako jedyny oferuje pełny portfel systemów Microsoft Dynamics klasy ERP, e-biznes, CRM, rozwiązań typu Business Intelligence, narzędzi integracyjnych oraz szeroki wachlarz modułów i narzędzi na potrzeby rozwiązań horyzontalnych i wertykalnych.

Columbus-logo_small

Komentarze

dodaj komentarz

Partnerzy serwisu

  • Gigaom_color

Oferty pracy

Więcej

Polecamy