Automatyka.eu

Roboty na straży polskich granic

PIAP | Czwartek, 02 październik 2008r.

Rusza TALOS - finansowany przez UE system ochrony granic.

Talos_preview

Warszawa, 2 października 2008 roku – Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów (PIAP) poinformował o rozpoczęciu prac nad innowacyjnym projektem TALOS. Jego celem jest wzmocnienie bezpieczeństwa lądowej granicy zewnętrznej Unii Europejskiej, w tym jednego z najdłuższych jej odcinków, czyli wschodniej granicy Polski. Narzędziem służącym osiągnięciu tego celu będzie szczegółowe opracowanie i wdrożenie mobilnego, autonomicznego systemu opartego o bezzałogowe platformy (roboty) działające zarówno na lądzie, jak i w powietrzu. PIAP jest koordynatorem projektu TALOS, którego pozostali uczestnicy, to trzynaście prywatnych i publicznych organizacji z obszaru przemysłu, sfery badawczo-rozwojowej oraz szkolnictwa wyższego z Unii Europejskiej oraz Turcji 
i Izraela. TALOS jest współfinansowany ze środków Siódmego Programu Ramowego Badań 
i Rozwoju Technologicznego Unii Europejskiej w obszarze „Inteligentny nadzór i bezpieczeństwo granic”. Budżet projektu wyniesie 20 mln euro, z czego aż 13 mln euro będzie pochodzić od Komisji Europejskiej.

System opracowany w ramach przedsięwzięcia ma obejmować trzy podstawowe elementy. Należą do nich: bezzałogowe pojazdy naziemne i powietrzne, których zadaniem będzie patrolowanie granicy, naziemne wieże obserwacyjne umieszczone na platformach mobilnych oraz centrum dowodzenia zapewniające łączność pomiędzy elementami znajdującymi się w terenie, a właściwą jednostką Straży Granicznej.

„Wybór przez Komisję Europejską projektu TALOS jest bezprecedensowym sukcesem wynikającym zarówno z wieloletniego doświadczenia PIAP-u w realizacji zautomatyzowanych systemów wspierania działań służb mundurowych, jak i z ogromnych kompetencji i potencjału naszych partnerów” - powiedział dr Jan Jabłkowski, dyrektor PIAP-u. „TALOS jest programem pionierskim w skali światowej, bowiem nikt jeszcze nie wykorzystywał robotów w tak szerokim zakresie w równie zróżnicowanym terenie. Ze względu na liczbę uczestników jest to również znaczące wyzwanie organizacyjne”.
Wszystkie elementy wchodzące w skład nowego systemu są w założeniu mobilne, co umożliwi ich transportowanie i instalację w dowolnym miejscu w ciągu kilku godzin. Modularność i elastyczność systemu umożliwią szybkie dostosowanie jego parametrów do specyfiki konkretnego zadania oraz lokalnych warunków terenowych, takich jak długość odcinka granicy, ukształtowanie powierzchni, czy zalesienie.

„Konwencjonalne systemy ochrony granic lądowych zbudowane są głównie z kosztownych obiektów naziemnych, rozmieszczonych wzdłuż całej granicy które są używane do obserwacji, wykrywania 
i ostrzegania. Ta infrastruktura jest uzupełniana przez patrole piesze i zmotoryzowane. Dzięki nowemu, mobilnemu systemowi usprawniającemu zarówno obserwację granicy, jak i komunikację, Straż Graniczna będzie mogła dużo szybciej reagować na zagrożenia” – powiedział dr Mariusz Andrzejczak, koordynator projektu TALOS.

Ważną częścią tego projektu będzie powołanie Komitetu Doradczego Użytkowników Końcowych składającej się z przedstawicieli Straży Granicznych państw członkowskich i kandydujących Unii Europejskiej odpowiedzialnych za poszczególne odcinki lądowej granicy Unii (Estonii, Grecji, Polski, Rumunii oraz Turcji). Zadaniem Rady będzie opiniowanie i nadzór nad prawidłowym zaprojektowaniem i wykonaniem systemu.

Za 2,5 roku demonstracyjna wersja systemu zostanie zaprezentowana Polskiej Straży Granicznej. Konsorcjum będzie prowadzić dalsze prace nad pełnym wdrożeniem systemu na europejskich granicach zewnętrznych.

„Chcemy rozwijać autonomiczne systemy robotyczne, ponieważ wierzymy, że staną się one 
w niedalekiej przyszłości ważnym elementem europejskiego systemu ochrony granic. Jesteśmy przekonani, że przyszłość konfrontacji z niebezpieczeństwem to roboty” – podsumował dr Jabłkowski.

Więcej szczegółów można znaleźć na stronie http://talos-border.eu.
Partnerzy projektu:

 • Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów – PIAP – koordynator projektu (Polska)
 • ASELSAN Elektronik Sanami ve Ticaret A.S. (Turcja)
 • European Business Innovation & Research Centem S.A. – EBIC (Rumunia)
 • Hellenic Aerospace Industry S.A. – HAI (Grecja)
 • Israeli Aerospace Industries – IAI (Izrael)
 • ITTI Sp. z o.o. – ITTI (Polska)
 • Office National d’Etudes et de Recherches Aérospatiales – ONERA (Francja)
 • Smartdust Solutions – SDS (Estonia)
 • Société Nationale de Construction Aérospatiale – SONACA (Belgia)
 • STM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret A. Ş. – STM (Turcja)
 • Telekomunikacja Polska S.A. – TP (Polska)
 • TTI Norte S.L. – TTI (Polska)
 • Technical Research Centra of Finland – VTT (Finlandia)
 • Politechnika Warszawska – WUT (Polska)

***
Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów (PIAP) został utworzony w 1965 roku. Do podstawowych zadań Instytutu należy opracowywanie i wdrażanie nowych technologii, systemów automatyki, urządzeń produkcyjnych i specjalistycznej aparatury kontrolno-pomiarowej 
w różnych gałęziach przemysłu. Czterdzieści lat współpracy z branżą przemysłową zaowocowało szeregiem opracowań naukowych i znaczących wdrożeń. Do ważnych projektów, realizowanych przez PIAP zliczają się między innymi: Krajowy System Automatyki i Pomiarów POLMATIK 
i zrobotyzowane linie technologiczne w zakładach kineskopów w Piasecznie. Od ponad 14 lat szczególną rolę w działaniach PIAP odgrywają zagadnienia robotyki mobilnej 
i teleoperacji. W Instytucie opracowano i uruchomiono produkcję antyterrorystycznych robotów mobilnych. Ponadto PIAP posiada bogate zaplecze technologiczne a laboratoria projektowe Instytutu bazują na nowoczesnych sposobach tworzenia i badania urządzeń, polegających na projektowaniu 
i modelowaniu 3D oraz symulacji działania jeszcze przed rozpoczęciem produkcji. Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów od wczesnych lat 90tych XX wieku bierze udział 
w wielu międzynarodowych programach badawczych, takich jak europejskie projekty badawcze realizowane w ramach Programów Ramowych. Obecnie w realizowanych przez PIAP działaniach jest około 20 projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej. PIAP współpracuje naukowo 
i technologicznie nie tylko z instytucjami europejskimi, ale również z ośrodkami w Stanach Zjednoczonych.
Talos_small

Komentarze

dodaj komentarz

Partnerzy serwisu

 • Gigaom_color

Oferty pracy

Więcej

Polecamy