Automatyka.eu

Manometr różnicy ciśnień 105/106 firmy Mid-West Instrument

Mid-west0025

Modele 105/106 jako wskaźniki różnicy ciśnień o bardzo małych zakresach charakteryzuje wielomembranowa lub wielomieszkowa konstrukcja co implikuje wysoką klasę dokładności pomiaru oraz kompaktowe wykonanie.

Karta produktu:

Firma zgłaszająca Rekord S.A.
Kategoria Aparatura kontrolno-pomiarowa
Podkategoria ciśnienie

  • Zabezpieczenie przed uszkodzeniem ciśnieniem statycznym
  • Klasa dokładności 0,5% lub 1% dla pełnego zakresu.
  • Ciśnienie statyczne 100 ÷ 415 bar
  • Obudowy wykonane z: aluminium, stali węglowej lub nierdzewnej.
  • Elementy wewnętrzne wykonane ze stopu mosiądzu, lub SS316.
  • Skala przystosowana do wskazań jedno lub dwukierunkowych.
  • Standartowe wykonanie z lustrem eliminującym błąd paralaksy.

OPIS TECHNICZNY.

Główne elementy modelu 105/106 to:dwuczęściowa obudowa, mieszkowy zespół elementów czujknikowych wraz z  zespołem zabezpieczającym przed uszkodzeniem ciśnieniem przekraczającym wartość dopuszczalną, mechanizm napędowy  wskazówki, sprężyna zakresu oraz tarcza z podziałką.

Obudowa wykonana z dwóch części spełnia funkcję zabezpieczającą zamykając w sobie czujnik oraz zespół przeciążeniowy, izolując przy tym obydwie strony tzn. wysokiego oraz niskiego ciśnienia. Połówka (strony wysokociśnieniowej) obudowy zawiera zamontowany wewnątrz mechanizm napędowy wskazówki oraz tarcze wskazań.

Na czujnik odziaływuje różnica ciśnień powodując zmianę długości tego elementu.

W układzie tym zamontowany jest zawór nadmiarowy zabezpieczający układ pomiarowy przed przeciążeniami ciśnieniowymi działającymi w obydwie strony.

W przypadku występowania przeciążenia od strony ciśnienia wysokiego, następuje otwarcie zaworu nadmiarowego i wyrównanie ciśnienia. Stan ten trwa tak długo, aż ciśnienie zmaleje do wartości umożliwiającej powrót mieszka do normalnej pracy, a tym samym zamknięcia zaworu.

W przypadku występowania przeciążenia od strony ciśnienia niskiego, następuje skracanie się mieszka tak długo, aż przy minimalnej długości nastąpi otwarcie sprężynowego zaworu przeciążeniowego. Otwarcie zaworu spowoduje wyrównanie ciśnienia wewnątrz mieszka. Otwieranie zaworu działającego w obydwie strony zabezpiecza układ pomiarowy poprzez wyrównywanie ciśnienia po obudwu jego stronach.

Mechanizm napędowy wskazówki składa się ze sztywnego wałka napędowego oraz rurki reakcyjnej. Rurka reakcyjna dospawana jest jednym końcem do tulei zamocowanej na stałe do obudowy po stronie wysokiego ciśnienia, natomiast drugim - zespawana jest z wałkiem napędowym. Z kolei wałek połączony jest z sensorem za pomocą mechanizmu dźwigniowego. Odkształcenie sensora powoduje skręcenie rurki reakcyjnej, która z kolei przekazuje (bez tarcia) sygnał/ruch wyjściowy proporcjonalny do różnicy ciśnienia.

Ruch zespołu reakcyjnego (rurka - wałek) przeniesiony jest na wskazówkę, zamocowaną na łożyskach kamiennych charakteryzujących się bardzo małym współczynnikiem tarcia.


Polecany produkt

Partnerzy serwisu

  • Gigaom_color

Polecamy