Automatyka.eu

Logo_nis_1

Adres
ul Środkowa 5
47-400 Racibórz
Adres www
http://www.nis.com.pl
Adres email
redakcja.nis@drukart.pl

Profil działalności:

Zakres działalności:

Od 1999 roku na prasowym rynku czasopism technicznych istnieje miesięcznik „Napędy i Sterowanie” wydawany nakładem Wydawnictwa Druk-Art SC w Raciborzu. Ten ogólnopolski tytuł posiada sporą grupę  prenumeratorów. Czasopismo przygotowane zostało z myślą o czytelnikach zainteresowanych szeroko rozumianą problematyką napędów i automatyki przemysłowej. Ponadto na jego łamach można zapoznać się z tematyką z zakresu takich branż, jak: energoelektronika, aparatura kontrolno-pomiarowa, systemy zasilające, układy zabezpieczeń, sprzęt peryferyjny, hydraulika i pneumatyka oraz robotyka.

Pismo adresowane jest do szerokiej grupy fachowców tych dziedzin. Po tytuł sięgają też specjaliści z niemal wszystkich uczelni technicznych w kraju, ośrodków badawczo-rozwojowych, energetyki cieplnej i zawodowej, przemysłu maszynowego, przetwórstwa rolno-spożywczego, cementowo-wapienniczego, hut, kopalń, biur konstrukcyjnych.

Staramy się, by czytelnicy pisma mogli zapoznać się z najnowszymi produktami i interesującymi aplikacjami, czy też nieustannie rozwijającą się myślą techniczną. Stąd periodyk współpracuje z wieloma znanymi w kraju i na świecie firmami reprezentującymi branże napędowe i automatyczne, a także przedstawicielami świata nauki.

Ponieważ pismo wydawane jest na Śląsku problematyka techniczna tego regionu jest wydawnictwu szczególnie bliska, dlatego też sięga po tematy związane z górnictwem. Oprócz publikacji, w których można znaleźć propozycje nowoczesnych urządzeń i rozwiązań technicznych dla tej szczególnej branży, prezentujemy dokonania w sferze remontów i modernizacji w zakładach z górnictwem związanych, a także publikacje naukowe przygotowywane m.in. przez pracowników politechnik.

Miesięcznik „Napędy i Sterowanie” nie tylko obejmuje patronat medialny nad takimi wydarzeniami, jak konferencje i targi dla przemysłu, ale także sam jest organizatorem konferencji dla specjalistów w dziedzinie automatyki i budowy maszyn. Nad merytorycznym charakterem „Napędów i Sterowania” czuwa Rada Programowa, która jest gwarantem jakości i profesjonalizmu, zawartych w piśmie treści.

Adres redakcji: 
47-400 Racibórz, ul Środkowa 5

tel/fax: 032 - 755 19 17

e-mail: redakcja.nis@drukart.pl
Internet: www.nis.com.pl

Polecany produkt

Partnerzy serwisu

  • Gigaom_color

Polecamy