Automatyka.eu

Analizator i rejestrator parametrów sieci VEGA78

Vega78

Analizator i rejestrator parametrów sieci serii VEGA78 umożliwia jednoczesny pomiar i rejestrację do 251 parametrów sieci trójfazowej. Posiada bogate wyposażenie w standardzie, na które składają się m.in. 4 pasy Rogowskiego 300/3000A, oprogramowanie TopView w języku polskim, futerał. VEGA78 należy do najnowszej generacji analizatorów i rejestratorów parametrów sieci firmy HT Italia. Bardzo nowoczesna konstrukcja.

Karta produktu:

Firma zgłaszająca Tomtronix Aparatura Pomiarowa
Kategoria Aparatura kontrolno-pomiarowa
Podkategoria wielkości elektryczne

Uwaga: od lutego 2012 polska wersja komunikatów wraz z rozbudowanym systemem podpowiedzi na wyświetlaczu w języku polskim ! 

VEGA78 mierzy i rejestruje:
- napięcia TRMS - 5 wejść (faza-neutralny, faza-faza, faza - ochronny),
- prądy TRMS fazowe oraz prąd w przewodzie neutralnym - 4 wejścia,
- prądy są mierzone elastycznymi przystawkami prądowymi - cewkami Rogowskiego (ze wzmacniaczem całkującym wbudowanym w przyrząd),
- częstotliwość,
- analizę harmonicznych napięć i prądów do 49 z prezentacją w postaci histogramu,
- wykresy wskazowe napięć i prądów,
- moc czynną, bierną i pozorną,
- energię czynną, bierną i pozorną,
- współczynnik mocy,
- rejestracja ciągła z okresem uśredniania ustawianym w zakresie od 1s do 60min,
- anomalie napięciowe rejestrowane z rozdzielczością 10ms,
- asymetria napięć zgodnie z PN-EN50160, 
- prezentacja wyników: numeryczna i graficzna (kształty przebiegów),
- komfortowa analiza zgodności zasilania z wymaganiami normy PN-EN50160.

Ekran dotykowy
Ekran dotykowy pozwala na wygodny dostęp do dowolnej wewnętrznej funkcji przyrządu poprzez menu wyboru. Graficzny ekran TFT o rozdzielczości 320x240 pikseli zapewnia 65536 kolorów. Wyposażony jest również w funkcję podświetlenia oraz regulację kontrastu.

Rejestracja ciągła
Proces rejestracji jest następujący: przyrząd próbkuje ze stałą dużą częstotliwością i gromadzi wyniki pomiarów w pamięci chwilowej. Po upłynięciu okresu uśredniania, który jest ustawiany przez użytkownika w zakresie od 1 sekundy do 60 minut, następuje zapis do pamięci stałej. Dla danego mierzonego parametru zapisywane są trzy wartości MIN, MAX oraz średnia za okres uśredniania. Dzięki takiemu rozwiązaniu rejestrowane są wszystkie istotne informacje przy niewielkim zapotrzebowaniu na pamięć.
W trybie rejestracji ciągłej przyrząd może zapisywać jednocześnie do 251 parametrów w pamięci wewnętrznej:
- napięcia, prądy, współczynniki mocy, moce, energie, etc.,
- moce: wchodzącą i wychodzącą,
- asymetria napięcia,
- harmoniczne napięcia i prądu.

Dodatkowe tryby rejestracji
- Asymetria zasilania
Rejestracja wskaźników asymetrii zasilania składowej przeciwnej NEG% oraz składowej zerowej ZERO%.
- Anomalie napięciowe
Rejestracja anomalii napięciowych służy do zapisu krótkotrwałych spadków lub wzrostów napięć poza ustalone wartości graniczne. Rejestrowany jest czas wystąpienia z rozdzielczością 10ms, czas trwania oraz wartość ekstremalna.

Tryby pracy
Pomiary wykonywane przez VEGA78 mogą być obserwowane na żywo w formie wyników cyfrowych, histogramów analizy harmonicznych lub w formie wykresów przebiegów napięć i prądów (funkcja oscyloskopu).

Elastyczne zasilanie
Wbudowany akumulator LI-ION 3,7V zapewnia 3 godzinną pracę przyrządu. Zewnętrzny zasilacz, pełniący jednocześnie funkcję ładowarki, zapewnia długotrwałą pracę przyrządu przy zasilaniu sieciowym. Przy zaniku napięcia sieciowego przyrząd automatycznie przełącza się na zasilanie akumulatorowe.

Przekładniki
Przekładnie przekładników napięciowych oraz prądowych do których podłączona jest VEGA78 są programowane w ustawieniach przyrządu. Dzięki temu uzyskiwane wyniki nie wymagają już żadnych późniejszych przeliczeń.

Pomiar harmonicznych i THD
Zgodnie z wymogami analizy jakości zasilania VEGA78 pozwala mierzyć i rejestrować harmoniczne prądów i napięć do 49 włącznie. Mierzony jest również współczynnik całkowitych odkształceń harmonicznych THD.

4 wejścia prądowe
Przyrząd VEGA78 posiada 4 niezależne wejścia pomiaru prądu. Na wyposażeniu przyrządu są 4 elastyczne przystawki prądowe (tzw. cewki Rogowskiego), które zapewniają pomiar prądu do 3000A. Opcjonalnie oferowane są sztywne przystawki prądowe (HT96U) rozszerzające dolną granicę pomiarową na prądy upływności (od 5mA).

Więcej informacji: www.tomtronix.pl/ht/vega78.aspx


Polecany produkt

Partnerzy serwisu

  • Gigaom_color

Polecamy