Automatyka.eu

200A-3PH/ED Trójfazowy zadajnik prądowy 200A

200a_3ph_mk2

Firma T&R Test Equipment jest liderem rynku w zakresie produkcji zadajników prądowych. Zakres produkcji zawiera systemy jednofazowe z prądem wyjściowym 100A do 6000A oraz systemy trójfazowe do 200A. Wszystkie zadajniki są wyposażone w mierniki True RMS, elestyczny system pomiaru czasu oraz intuicyjny interfejs sterowania.

Karta produktu:

Firma zgłaszająca Tomtronix Aparatura Pomiarowa
Kategoria Aparatura kontrolno-pomiarowa
Podkategoria wielkości elektryczne

Cechy szczególne
-
źródło trójfazowego prądu do 200A,
- dokładne cyfrowe mierniki wartości skutecznej (RMS),
- wszystkie wyjścia w pełni odseparowane,
- wielofunkcyjny system pomiaru czasów o rozdzielczości 1ms,
- pomocnicze wyjście AC,
- elektroniczne zabezpieczenie nadprądowe,
- kompaktowe i przenośne.

System pomiarowy 200A-3PH/ED dostarcza inżynierom wykonującym pomiary odbiorcze i okresowe kompaktowy, przenośny i elastyczny system do badania i wyznaczania czasów przekaźników ochronnych, wyłączników i zabezpieczeń termicznych. System jest jednakowo przydatny przy badaniach wyłączników półprzewodnikowych jak i elektromagnetycznych, posiada możliwości wymagane przy badaniach zabezpieczeń termicznych.

Przyrząd 200A-3PH/ED ma niezależne mierniki cyfrowe dla każdego wyjścia z niezależnie wybieranymi zakresami.

Wyjścia prądowe są odseparowane i niezależnie regulowane oraz pozwalają na wymuszanie przepływu prądów do 200A. Wyjścia są zabezpieczone elektronicznymi wyzwalaczami nadprądowymi oraz bezpiecznikami.

System pomiaru czasu w 200A-3PH/ED jest elastyczny i wyjątkowo łatwy w użytkowaniu, pozwala na pomiary czasów wyzwolenia z dużym stopniem dokładności. Czasy aparatów ze stykami pomocniczymi mogą być mierzone przy zastosowaniu trybu NO (normalnie otwarte) lub NZ (normalnie zamknięte), natomiast aparaty bez styków pomocniczych mogą być mierzone przy wykorzystaniu tybu prądowego.

Przyrząd jest idealnym narzędziem do badania następujących aparatów:
- przekaźniki nadmiarowe i niedomiarowe,
- przekaźniki IDMT (charakterystyki czasowo-prądowe zależne),
- wyzwalacze nadprądowe termiczne,
- magnetyczne obwody wyłączników.

Przyrząd może być również używany we współpracy z cyfrowym źródłem napięcia DVS3 w celu badania przekaźników ochronnych wymagających trzech napięć oraz trzech prądów. Zabezpieczenia ochronne, które mogą być badane w połączeniu z DVS3 obejmują:
- przekaźniki kierunkowe,
- przekaźniki odległościowe,
- przekaźniki mocy i transduktory.

Dane techniczne
Wyjścia główne
Przyrząd posiada trzy niezależnie sterowane wyjścia, po jednym dla każdej fazy. Wyjście jest załączane i wyłączane poprzez podświetlane przyciski, prąd jest ustawiany za pomocą trzech pokręteł na płycie czołowej. Wszystkie zakresy są płynnie regulowane od zera.

Wyjście główne
Zakres: 5V.
Ciągle: 50A.
5 minut: 100A.
1 minuta: 200A.
Po powyższych okresach czasu pracy musi nastąpić 15 minutowa przerwa w pracy, przy założeniu temperatury otoczenia 25°C.

Wyjścia pomocnicze AC
Dostępne jest przełączane, odseparowane pomocnicze zasilanie 240V 5mA AC do zasilania pomocniczych obwodów sterowania. Wyjście jest chronione bezpiecznikiem.

Mierniki
Wyjście przyrządu 200A-3PH/ED jest mierzone przez cyfrowy system True RMS z 3,5 cyfrowym wyświetlaczem LED. Zakres każdego kanału jest niezależnie wybierany dla każdego kanału poprzez przełącznik na płycie czołowej.

Mierniki prądu
Zakresy, rozdzielczości, prądy wyzwolenia
- 10A, 0,01A, 11,5A
- 20A, 0,01A, 23A
- 100A, 0,1A, 115A
- 200A, 0,1A, 230A
Dokładność: ±(0,6% odczytu + 6 cyfr)
Elektroniczne zabezpieczenie nadprądowe jest automatycznie ustawione na 115% pełnego zakresu, wybranego zakresu pomiarowego w celu ochrony badanego aparatu.

System pomiaru czasu
System pomiaru czasu wbudowany w przyrząd 200A-3PH/ED jest bardzo elastyczny, pozwala na pomiary szerokiego spektrum badanych urządzeń zabezpieczających.
Zakres: 0 ÷ 999,999s
Rozdzielczość: 1ms
Dokładność:
- ±(0,01% odczytu + 1 cyfra) (za wyjątkiem trybu prądowego),
- ±(0,01% odczytu + 3 cyfry) (w trybie prądowym).
Obwód stykowy ma napięcie rozwarcia 24VDC i prąd zwarcia 300mA. Styki mogą być podłączone do styków beznapięciowych lub styków podłączonych do systemu napięcia DC (maksymalnie 220VDC).

Dostępne są następujące tryby pracy:

Tryb: normalnie otwarty.
Start licznika: naciśnij "ON".
Stop licznika: zamknięcie styku.

Tryb: normalnie zamknięte.
Start licznika: naciśnij "ON".
Stop licznika: otwarcie styku.

Tryb: prądowy.
Start licznika: prąd >20% zakresu.
Stop licznika: prąd < 20% zakresu.

Tryb: wyłączony.
Start licznika: licznik nie pracuje.
Stop licznika: licznik nie pracuje.

Wyjście jest automatycznie wyłączane po zakończeniu pomiaru w celu ochrony badanego przekaźnika.

Zabezpieczenia i ochrona
Przyrząd 200A-3PH/ED jest chroniony przez elektroniczny wyzwalacz nadprądowy na wyjściu, bezpieczniki na wejściu stuków, wejściu zasilania i regulatorów.

Pomocnicze wyjście AC jest chronione bezpiecznikiem. Zacisk uziemienia służy do podłączenia do lokalnego uziemienia.

Przyrząd został skonstruowany zgodnie z BSEN61010 oraz jest oznaczony znakiem CE.

Zasilanie
- 400V +14% -6% 50/60Hz 3-fazowe 4-przewodowe max 3300VA,
- opcjonalnie dostępny jest transformator trójkąt gwiazda do pracy przy zasilaniu z sieci 3-przewodowej.

Zakresy temperaturowe
- magazynowania: -20°C ÷ 60°C,
- pracy: 0°C ÷ 45°C.

Wymiary i waga
- wymiary: 315 x 550 x 300mm,
- waga: 35kg.

Więcej informacji:
http://www.tomtronix.pl/tr_test/200a_3ph_ed.asp


Polecany produkt

Partnerzy serwisu

  • Gigaom_color

Polecamy