Automatyka.eu

Logoinspektore120x120

Adres
ul. Sucharskiego 61
30-898 Kraków
Adres www
http://www.inspektore.pl
Adres email
info@inspektore.pl

Profil działalności:

Zakres działalności:

Firma INSPEKTORE specjalizuje się w szeroko rozumianym bezpieczeństwie: zakładów, firm produkcyjnych, maszyn oraz instalacji procesowych i pracowników.

Jako niezależny ekspert, świadczymy następujące usługi:
1. Dostosowywanie maszyn, linii produkcyjnych do oceny zgodności z zasadniczymi wymaganiami - dyrektywa maszynowa (2006/42/WE) - Deklaracja zgodności WE, oznaczenie CE
2. Ocena ryzyka wg PN-EN ISO 12100
3. Dostosowywanie maszyn, linii produkcyjnych do minimalnych wymagań - dyrektywa narzędziowa (2009/104/WE) - maszyny używane
4. Strefy zagrożone wybuchem - Dyrektywa ATEX (94/9/EC oraz 1999/92/EC) dokument zabezpieczenia przed wybuchem, wyznaczenie stref zagrożonych wybuchem, ocena ryzyka wybuchu, dokument zabezpieczenia stanowiska pracy
5. Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego (ppoż) - opracowania/aktualizacja
6. Lakiernia - zabezpieczenie i opracowanie wymaganych dokumentów kontrolowanych przez: PIP, WIOŚ, SANEPID
7. Badania termowizyjne
8. Controlotron - pomiar zakamienienia rury oraz przepływu medium (on-line)

dodatkowo...
   
- opracowujemy dokumenty
- sporządzamy ekspertyzy, opinie techniczne
- prowadzimy szkolenia
- służymy doradztwem

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą.

 

Polecany produkt

Partnerzy serwisu

  • Gigaom_color

Polecamy