Automatyka.eu

Logo_z_pasem

Adres
Lędzińska 8
43-143 Lędziny
Adres www
http://www.cbidgp.pl
Adres email
j.pruchnicka@cbidgp.pl

Profil działalności:

Zakres działalności:

Od ponad pół wieku podstawowy cel działalności jednostek badawczych zintegrowanych obecnie w Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego koncentruje się na zagadnieniach związanych z bezpieczeństwem pracy, techniki i środowiska. Misja ta realizowana jest poprzez świadczenie specjalistycznych prac badawczo-rozwojowych i projektowo-wdrożeniowych. 

Szerokie spektrum usług badawczych, pomiarowych, ekspertyzowych, doradczych oraz szkoleniowych oferowanych przez CBiDGP zmierza do stworzenia warunków gwarantujących bezpieczną eksploatację maszyn i urządzeń technicznych i elektrycznych, bezpieczne środowisko pracy i stanowisko pracy oraz bezpieczne środowisko naturalne.

Priorytetowe obszary działalności CBiDGP:

 • Badania, ekspertyzy, oceny rzeczoznawcze dotyczące maszyn i urządzeń górniczych (transport pionowy i poziomy)
 • Badania, ekspertyzy i oceny stanu technicznego maszyn i urządzeń  takich jak między innymi koleje linowe, wyciągi narciarskie, turbiny wiatrowe
 • Badania, ekspertyzy i oceny rzeczoznawcze urządzeń budowy przeciwwybuchowej i urządzeń elektroenergetycznych
 • Badania i oceny rzeczoznawcze zagrożeń metanowych
 • Badania i pomiary zagrożeń w środowisku pracy i na stanowiskach pracy
 • Pomiary i badania fizykochemiczne i mikrobiologiczne środowiska naturalnego
 • Badania żywności

Profesjonalną realizację powierzonych prac zapewnia wysoce wykwalifikowana kadra tworząca cztery ośrodki budujące strukturę przedsiębiorstwa:

 • Ośrodek Rzeczoznawstwa i Dozoru Urządzeń Górniczych
 • Ośrodek Pomiarów i Automatyki
 • Ośrodek Badań Środowiska i Zagrożeń Naturalnych
 • Ośrodek Kształcenia i Doskonalenia Kadr 

Wiedza, umiejętności i doświadczenie uzyskane przez ponad 50 lat obecności na rynku usług badawczo-pomiarowych, metodyki i techniki badawczo-pomiarowe wypracowane między innymi w ekstremalnych warunkach podziemnych, w znaczący sposób podnoszą jakość, wiarygodność i rzetelność prac realizowanych w niemal wszystkich sektorach gospodarki.

 

 

Polecany produkt

Partnerzy serwisu

 • Gigaom_color

Polecamy