Automatyka.eu

Aplikacja do kontroli zużycia energii

S-monitoring_liczniki_sbc_ale3_ald1_awd3_pcd7

Aplikacja S-Monitoring firmy Saia Burgess Controls, przeznaczona do rejestracji i kontroli zużycia energii elektrycznej, jest wbudowana w wybrane sterowniki i panele webowe Saia PCD. Są to sterowniki: E-Controller, PCD1.M2160 i PCD3.Power, a także panele webowe: E-Monitor i panele programowalne PCD7.D4xxxT5F. Możliwości komunikacyjne sterowników i paneli obsługujących S-Monitoring pozwalają na rejestrowanie danych z liczników energii z interfejsami M-Bus, Modbus i S-Bus, a także z wyjściami impulsowymi.

Karta produktu:

Firma zgłaszająca SABUR Sp. z o.o.
Kategoria Aparatura elektryczna i energoelektryczna
Podkategoria elementy układów sterowania i zasilania

Aplikacja udostępnia szereg funkcji do analizy danych np. porównywanie odczytów pomiędzy różnymi licznikami, w różnych przedziałach czasowych. Dane dotyczące zużycia i kosztów prezentowane są na czytelnych wykresach słupkowych (można porównywać zużycie z poszczególnych liczników i cykli rozliczeniowych w zestawieniach dziennych, tygodniowych, miesięcznych, rocznych).  Funkcja grupowania liczników pozwala na wygodną prezentację danych dotyczących np. danej instalacji, budynku lub innego obiektu.

S-Monitoring rejestruje w pamięci sterownika/panelu dane z liczników w postaci plików CSV, dzięki czemu mogą być one pobrane na dysk twardy komputera i poddane analizie np. w arkuszu kalkulacyjnym. Do automatycznego generowania raportów na bazie zapisanych danych  służy darmowy program S-Energy Report, będący częścią aplikacji.

S-Monitoring udostępnia także funkcje automatycznego wysyłania SMS-ów lub e-maili z raportami do zdefiniowanej grupy odbiorców. Dzięki aplikacji Saia Microbrowser dla urządzeń mobilnych z systemami Android i iOs dostęp do funkcji S-Monitoringu możliwy jest także zdalnie.

www.sabur.com.pl


Polecany produkt

Partnerzy serwisu

  • Gigaom_color

Polecamy