Automatyka.eu

317_logo-stercom

Adres
ul. Hutnicza 3
81-212 Gdynia
Adres www
http://www.stercom.pl
Adres email
info@stercom.pl

Profil działalności:

Zakres działalności:

Oferujemy kompleksowe usługi w zakresie projektowania i realizacji i systemów automatyki, sterowania (PLC, DCS), wizualizacji (SCADA) i nadzoru procesów przemysłowych dla:

 • uzdatniania wody,
 • ciepłownictwa,
 • oczyszczalni ścieków,
 • klimatyzacji i wentylacji,
 • systemów magazynowych,
 • automatyki budynków.

W swojej strategii zakładamy wykorzystanie najnowszych technologii w celu osiągnięcia maksymalnych korzyści dla obniżenia kosztów produkcji, gromadzenia i analizy danych jak również ochrony środowiska. Oferujemy projektowanie, wdrożenie i serwis systemu informatycznego dla wszystkich poziomów zarządzania przedsiębiorstwem oraz kierowania i nadzorowania produkcją. Wykorzystujemy przy tym uznane i cenione na świecie urządzenia i aplikacje, które wzajemnie się uzupełniają i gwarantują, że stworzony przy ich pomocy system spełni wygórowane oczekiwania naszych Klientów.

Oferujemy kompleksową realizację zadań i obiektów w zakresie:

 • projektowania instalacji elektrycznych i AKPiA (Projekty budowlane i wykonawcze, Kosztorysy inwestorskie),
 • automatyki przemysłowej (Sterowanie procesem produkcyjnym -SIEMENS, GE Fanuc, ABB, Allen-Bradley, SAIA, Systemy bezprzewodowe -radiowe i GPRS, Telemetria, Systemy DCS -Simatic PCS7, Robotyka przemysłowa),
 • oprogramowania dla przemysłu (Wizualizacja i nadzór nad procesem przemysłowym -InTouch, RSView32, WinCC, Axeda, Analiza danych przemysłowych, Bilansowanie mediów energetycznych i analiza sprawności, Raportowanie produkcji i zarządzanie wydajnością, Śledzenie przestojów i optymalizacja produkcji, Eksploatacja i utrzymanie ruchu),
 • komputerów przemysłowych.

Nasza oferta obejmuje:

Projektowanie
 • wykonywanie kompleksowych projektów budowlanych i wykonawczych,
 • opracowanie kosztorysów inwestorskich i nakładczych,
 • analiza przewidywanych kosztów inwestycji,
 • doradztwo techniczne i ekonomiczne,
 • nadzory autorskie i inwestorskie.

 Realizację

 • kompletację dostaw,
 • dostawę urządzeń, aparatury kontrolno-pomiarowej, sterowników logicznych, stacji komputerowych itd.,
 • rozruch technologiczny układu.
Serwis
 • serwis gwarancyjny i pogwarancyjny wykonanych aplikacji,
 • modernizację istniejących systemów automatyki.

Polecany produkt

Partnerzy serwisu

 • Gigaom_color

Polecamy