Automatyka.eu

2102 zgrzewarka stolowa - zgrzewanie

2102_tecna

• Siłowniki z chromowanymi ściankami cylindrów o przedłużonej żywotności; • Sterownik mikroprocesorowy TE 500 z możliwością odczytu prądu.(tylko model 2102 ze sterownikiem TE 91). • Elementy pneumatyki nie wymagające smarowania, eliminujące wyrzut mgły olejowej chroniąc otoczenie • Siłownik ze skokiem wstępnym sterowanym kluczem (dla modeli 2121 – 2143) • Wbudowany fi ltr i buforowy zbiornik powietrza; urządzenie odcinające dopływ powietrza (dla modeli 2121 ÷ 2143) • Zawory kontrolujące prędkość elektrod, oraz tłumiki rozładowania powietrza zapewniające minimum hałasu. • dwupozycyjny pedał elektryczny , który oprócz funkcji pracy pojedynczej i seryjnej umożliwia dociśnięcie dwóch detali razem bez prądu i po sprawdzeniu pozycjonowania poprzez głębsze dociśnięcie pedału zgrzanie ich w ustalonej pozycji • Przyłącze dla dodatkowego pedału nożnego do bezpośredniego przywoływania programu nr 2 (nie występuje przy zgrzewarkach 2101, 2102, 2103 oraz przy zgrzewarkach wyposażonych w opcję 2161-2181). • Transformator, uchwyty elektrod i elektrody chłodzone wodą; transformator pokryty żywicą epoksydową • Układ tyrystorowy chłodzony wodą, zabezpieczony termostatem • Start zgrzewania z konsoli oburęcznej w zgrzewarkach garbowych jako wyposażenie standardowe (w zgrzewarkach punktowych dostępny w opcji)

Karta produktu:

Firma zgłaszająca Technika Spawalnicza Sp. z o. o.
Kategoria Urządzenia wykonawcze i armatura
Podkategoria inne

Sterownik TE 500
 • uproszczone programowanie za pomocą 6 przycisków i wyświetlacza alfanumerycznego LCD
 • synchroniczne sterowanie tyrystorów, regulacja prądu wycinkami fazowymi
 • pamieć 63 programów, 31 przywoływanych z zewnątrz
 • 26 parametrów dla każdego programu
 • narost prądu, pulsacja, podgrzewanie przed, wygrzewanie po zgrzewaniu,
 • regulacja czasu zgrzewania co połowę okresu!
 • wyświetlanie rzeczywistej wartości prądu zgrzewania w kA lub odpowiedniego kąta fazowego
 • dwie wersje pracy : standard lub ze stałą wartością zgrzewania
 • licznik wykonanych zgrzein
 • funkcja “stepper” realizująca wzrost prądu ze wzrostem zużycia elektrod
 • kompensacja prądu zgrzewania dla zgrzewania blach ze śladami korozji
 • cykl pojedynczy lub automatyczny
 • skok wstępny siłownika
 • sterowanie pracą 4 elektrozaworów
 • autoregulacja do częstotliwości sieci 50/60 Hz
 • wyjście odbioru danych RS 232 lub RS 485 ( opcja )
 • wyjście dla zaworu proporcjonalnego ( opcja )
STEROWNIK TE 91 – parametry bezstopniowej regulacji (dotyczy tylko modelu 2102):
 • czas docisku wstępnego
 • czas narastania prądu
 • czas zgrzewania (możliwość ustawienia dwóch wartości)
 • wartość prądu zgrzewania (możliwość ustawiania dwóch wartości )
 • czas docisku międzyimpulsowego
 • ilość impulsów (funkcja bardzo przydatna przy zgrzewaniu blach ocynkowanych)
 • czas docisku końcowego
 • czas przerwy przy pracy maszynowej (raz naciśnięty pedał i maszyna pracuje seryjnie)
 • wybór pracy z / bez prądu
 • kompensacja prądu ( istotna przy zgrzewaniu blach zabrudzonych)

Polecany produkt

Partnerzy serwisu

 • Gigaom_color

Polecamy