Automatyka.eu

spawanie gzowe - autogen

Autogen

Zestaw do lutowania twardego przystosowany jest do spalania mieszaniny propanu- butanu (mieszanina B, wg PN-70/C-96000) z tlenem. Maksymalna temperatura płomienia dochodzi do 2850°C. Ciągła eksploatacja palnika, przy nasadce PZ6 i butli tlenowej o pojemności 5 dm³ napełnionej do 15 MPa oraz butli propanowo - butanowej z 1 kg zawartością gazu, pozwala na pracę do 5 godzin, do wyczerpania się tlenu i połowy propanu-butanu.

Karta produktu:

Firma zgłaszająca Technika Spawalnicza Sp. z o. o.
Kategoria Urządzenia wykonawcze i armatura
Podkategoria inne


Zestaw znajduje ogólne zastosowanie przy pracach instalacyjnych (lutowanie rur miedzianych w instalacjach wodnych, gazowych i chłodniczych), blacharskich, jubilerskich – w warunkach stacjonarnych i wyjazdowych. W szczególności można go używać do następujących prac:
  • lutowanie miękkie (o temperaturze topnienia lutu do 450°C) stali, miedzi oraz aluminium i ich stopów. Do lutowania należy użyć lutów miękkich na bazie cyny (LSn97Cu3, LC60, LC40, LC30, itp.) i innych lutów o temperaturze topnienia do 450°C.
  • lutowanie twarde (temperatura topnienia lutu przekracza 450°C) miedzi i jej stopów za pomocą lutów miedziowo-fosforowych np.: L-CuP6, L-CuPSn, L-Ag2P (temp. topnienia 650 - 800°C). Lutowanie miedzi, po jej dokładnym oczyszczeniu, odbywa się bez udziału topnika. Do lutowania mosiądzów i innych stopów miedzi należy stosować topniki typu F-SH1 wg DIN EN 1044 jak    np. pastę Flisil. Nie wolno używać lutów miedziowo-fosforowych do stali.
  • łączenie stali poprzez lutowanie twarde za pomocą lutów mosiężnych gat. LM60S, LM60C, LM60K, Cuprox (temperatura topnienia ok. 900°C) z topnikami na bazie boraksu i kwasu borowego. W przypadkach technicznie uzasadnionych z uwagi na stosunkowo niską temperaturę lutowania, można użyć lutów srebrnych, np.: L-Ag34Sn, L-Ag40Sn, LS45 lub L-Ag45Sn (temp. topnienia 670-740°C) w otulinie topnikowej lub gołych. Do lutów srebrnych gołych należy używać topników należących do grupy  F-SH1 wg DIN EN 1044 (np. Flisil).
  • podgrzewanie rur, prętów i blach przy kształtowaniu i prostowaniu po spawaniu.
  • złuszczanie i usuwanie zgorzeliny z powierzchni metalu, opalanie farby olejnej, opalanie drewna celem jego konserwacji.

Polecany produkt

Partnerzy serwisu

  • Gigaom_color

Polecamy