Automatyka.eu

PULSER - DSP Triakowy regulator ogrzewania elektrycznego

Img91080077

PULSER - DSP Triakowy regulator ogrzewania elektrycznego firmy Regin AB

Karta produktu:

Firma zgłaszająca Poltraf Sp. z o. o.
Kategoria Systemy sterowania
Podkategoria inne

PULSER-DSP jest jedno- lub dwufazowym regulatorem ogrzewania elektrycznego, przeznaczonym do sterowania pracą elektrycznych nagrzewnic, elektrycznych grzejników itp.

Posiada duży wyświetlacz, wbudowany
czujnik, przyciski do regulacji nastawy oraz
możliwość podłączenia czujnika zewnętrznego.
Nastawa parametrów przy pomocy przycisków na
froncie regulatora.
PULSER-DSP jest triakowym, jedno- lub dwufazowym regulatorem ogrzewania elektrycznego, przeznaczonym do
montażu naściennego, włączanym szeregowo pomiędzy zasilanie a urządzenie grzewcze, np. nagrzewnicę czy grzejnik elektryczny.
PULSER-DSP posiada wbudowany regulator temperatury z wejściem czujnika zewnętrznego, montowanego w kanale
powietrza nawiewowego lub w pomieszczeniu. Do
regulacji temperatury pomieszczenia można wykorzystać czujnik także wewnętrzny wbudowany w regulator.

PULSER-DSP jest regulatorem grupowym: moc odbiornika ustalana jest przez stosunek czasu włączenia do czasu
wyłączenia zasilania odbiornika w ustalonym czasie. (Np. 50 % mocy wyjściowej uzyskuje się przez 30 sekundowe włączenie obciążenia i 30 sekundowe wyłączenie). Okres
pracy wynosi ok. 60 s.

Urządzenie zapewnia dużą dokładność regulacji mocy, sprzyja oszczędzaniu energii, pozwala na podwyższenie
komfortu termicznego w pomieszczeniu. Nie posiada ruchomych i zużywających się czści. Przełączanie triaka następuje przy zerowym napięciu sieci, co pozwala na wyeliminowanie zakłóceń elektromagnetycznych,
charakterystycznych dla sterowania fazowego
Regulator posiada wbudowany czujnik temperatury. Można stosować alternatywnie czujnik zewnętrzny (Regin NTC)
Obciążenia do 2.3kW (230 V) lub 4kW (400 V)
Automatyczne przystosowanie do napięcia
zasilającego 200...415 V
Regulator charakteryzuje się wysoką estetyką i niezaowdnością.

Więcej informacji na naszej stronie:
www.poltraf.com.pl

Więcej informacji

POLTRAF Sp. z o.o.
tel. 058 557 52 07
fax. 058 557 52 39
m.palka@poltraf.com.pl

Polecany produkt

Partnerzy serwisu

  • Gigaom_color

Polecamy