Automatyka.eu

HOME GSM

Dummy

Nowoczesny moduł zdalnego sterowania i zdalnej kontroli urządzeń za pomocą telefonu komórkowego. Urządzenie to zostało zaprojektowane do zdalnego załączania urządzeń elektrycznych za pomocą komend SMS wysyłanych z telefonu komórkowego.

Karta produktu:

Firma zgłaszająca Apanet s.c.
Kategoria Systemy sterowania
Podkategoria systemy automatyki budynkowej

Wbudowany w urządzenie modem odbiera komendy i na ich podstawie załącza lub wyłącza np. ogrzewanie w domku letniskowym. HGSM może również sam wysyłać SMS-y alarmowe w sytuacji gdy np. jeden z czujników podłączonych do urządzenia wykaże stan alarmowy - może to być np. spadek temperatury poniżej założonej, otworzenie drzwi lub okna, rozlanie wody, wykrycie dymu itp.
HGSM ma również możliwość lokalnego (bez zdalnych komend) sterowania np. temperaturą aby nie dopuścić do jej spadku poniżej zadanego poziomu. Zakres zastosowań HGSM jest bardzo szeroki i każdy może znaleźć dla niego inne zastosowanie wymagające zdalnej kontroli i sterowania.

Polecany produkt

Partnerzy serwisu

  • Gigaom_color

Polecamy