Automatyka.eu

Fixturlaser GO

Fixturlaser_go

Fixturlaser GO jest najnowszym urządzeniem do ekspresowego osiowania wałów. Urządzenie zostało stworzone z myślą o prostocie pomiaru oraz oszczędności czasu. Mieści się w przedziale średnich cen.

Karta produktu:

Firma zgłaszająca EC Electronics Sp. z o.o.
Kategoria Czujniki, przetworniki pomiarowe
Podkategoria czujniki, przetworniki

Pomiar oraz osiowanie za pomocą Fixturlaser GO

Pomiar
Po zamontowaniu jednostek pomiarowych na wałach oraz wprowadzeniu wszystkich odległości można przystąpić do pomiarów. System wymaga wykonania pomiaru jedynie w 3 punktach o minimalnym, całkowitym obrocie wału o 45°. Animacje wskazują czy jednostki pomiarowe znajdują się w strefie dozwolonej do wykonania następnego pomiaru.

Wyniki
Wyniki pomiarów pokazywane są za pomocą wartości korekt dla łap oraz przesunięcia kątowego i równoległego na sprzęgle w pozycji poziomej oraz pionowej. Wyniki są również ilustrowane za pomocą animacji.


Osiowanie
Żeby przystąpić do procesu osiowania w kierunku pionowym wystarczy obrócić wał z jednostkami pomiarowymi do pozycji godziny 12 lub 6. Na ekranie jednostki sterującej podana jest informacja z kątem odchylenia od tych położeń. W trakcie osiowania na ekranie widać również na bieżąco wartości informujące czy użytkownik jest w zakresie tolerancji, czy wyszedł poza ten zakres. Dodatkową pomocą są strzałki pokazywane na obrazku silnika, które informują,w jakim kierunku należy dokonać przesunięcia maszyny.

W celu dokonania osiowania w kierunku poziomym obracamy wał z głowicami pomiarowymi do pozycji godziny 3 lub 9. Tutaj, podobnie jak w przypadku osiowania w kierunku poziomym, wartości odchyleń od położeń 3 lub 9 wskazywane są na ekranie. Należy skorygować położenie maszyny tak, aby wartości odchyłek znalazły się w zakresie tolerancji. Po wyosiowaniu w kierunku poziomym i pionowym należy dokonać ponownie pomiarów w celu sprawdzenia stanu wyosiowania.

Funkcje zawarte w Fixturlaser GO

 • osiowanie maszyn poziomych

 • osiowanie maszyn pionowych

 • SoftCheckTM

 • Target values

 • Manager pamięci


Cechy Fixturlaser GO

 • Fixturlaser GO powstał na bazie innowacyjnego systemu Fixturlaser XA. Został on stworzony dla mniej wymagających aplikacji. Jego zalety to redukcja czasu sprawdzania stanu wyosiowania, redukcja czasu wykonania pomiarów i osiowania oraz łatwe tworzenie profesjonalnej dokumentacji.

 • Zestaw jednostek pomiarowych jest gotowy do zamontowania w bardzo krótkim czasie.

 • Bardzo duży detektor wiązki laserowej – 30 mm, wykonany w technologii CCD – w większości wypadków eliminuje potrzebę wykonywania osiowania zgrubnego.

 • Diody LED w 3 kolorach na jednostce sterującej informują użytkownika czy wyniki znajdują się w zakresie tolerancji (zielona dioda), 2 krotnie poza zakresem tolerancji (pomarańczowa dioda), czy ponad dwukrotnym zakresem tolerancji (czerwona dioda).

 • W urządzeniu Fixturlaser GO, podobnie jak w innych modelach pomiary są wspomagane animacjami, które prowadzą użytkownika przez cały proces osiowania.


Wyniki pomiarów mogą być transferowane do komputera PC poprzez podłączenie do niego jednostki sterującej za pomocą przewodu USB. Jednostka sterująca widziana jest w wówczas jako masowe urządzenie magazynujące, tak więc transfer dokumentacji z pomiaru nie wymaga żadnego dodatkowego oprogramowania na komputerze użytkownika.


Polecany produkt

Partnerzy serwisu

 • Gigaom_color

Polecamy