Automatyka.eu

VigSmar - System Gospodarki Smarowniczej

Vigsmar

VigSmar jest programem do kompleksowej obsługi gospodarki smarowniczej. System ułatwia zadania związane z obsługą maszyn i urządzeń, rejestracją czynności smarowniczych i magazynem materiałów smarowniczych. Opracowany został dla kadry obsługującej maszyny i urządzenia w celu ułatwienia czynności smarowniczych oraz prowadzenia magazynu materiałów smarowniczych. Program zawiera funkcje związane z automatycznym alarmowaniem o przekroczonych okresach smarowania lub zbliżających się stanach minimalnych danego surowca.

Karta produktu:

Firma zgłaszająca VIGRAN Iwański, Kryger, Stasikowski Sp. jawna
Kategoria Oprogramowanie dla przemysłu
Podkategoria zarządzanie produkcją i logistyką (CPM/MES)

VigSmar oferuje rozbudowaną wizualizację parku maszyn. Wizualizacja wykorzystuje schemat parku maszyn, zdjęcia, skanowaną grafikę, symbole itd. Za pośrednictwem rozbudowanego interfejsu system prezentuje między innymi następujące dane:
 • Wybrane maszyny z punktami smarowniczymi
 • Informacje o tym jakie środki smarownicze oraz w jakich ilościach powinny być wykorzystane w danym punkcie smarowniczym
 • Informacje o tym kiedy były wykonane ostatnie czynności obsługowe oraz ewentualnie alarmowanie w przypadku przekroczenia czasu na obsługę
 • Stan środków smarowniczych na dany dzień - czyli magazyn środków smarowniczych
 • Historia wszystkich czynności smarowniczych
 • Liczniki czasu pracy maszyn - dzięki, którym system wylicza czas zbliżającej się kolejnej obsługi serwisowej
 • Harmonogram czynności smarowniczych - pozwala określić zadania periodyczne np. co miesiąc - niezależnie od czasu pracy konkretnej maszyny

System oferuje wizualizację maszyny razem z punktami smarowniczymi. Punkty smarownicze kolorowane są na odpowiedni kolor w zależności od aktualnego stanu czynności smarowniczych związanych z danym urządzeniem. Do wizualizacji można użyć zdjęć, obrazków, skanowanych materiałów itp.

VigSmar na bieżąco generuje raporty i alarmy, rejestrowane w postaci komunikatów, które podlegają zatwierdzeniu lub ich odrzuceniu przez osobę odpowiedzialną. Poszczególne moduły zawierają bardzo dużo szczegółowych informacji, wśród których można wymienić:

 • Sygnalizację koniecznego smarowania danego urządzenia
 • Sygnalizację zbliżającego się przekroczenia terminu zaplanowanej czynności smarowniczej
 • Sygnalizację minimalnego poziomu środków smarowniczych
 • Bilans zużytych materiałów w wybranych horyzontach czasowych
 • Informacje dotyczące czasów pracy urządzeń
 • Archiwum wykonanych czynności smarowniczych oraz możliwość zatwierdzania przez uprawnione osoby
 • Wizualne przedstawienie punktów smarowniczych w danym urządzeniu
 • Określenie ilości potrzebnych materiałów smarowniczych dla danej czynności obsługowej wybranego punktu smarowniczego
 • Definiowanie i zarządzanie analizami laboratoryjnymi dla środków smarowniczych
 • Generowanie raportów, wydruk oraz eksport do popularnych formatów biurowych w celu dalszego przetwarzania

 


Polecany produkt

Partnerzy serwisu

 • Gigaom_color

Polecamy