Automatyka.eu

PAS-8000 Phased Array Non Destructive Testing System

Pas-8000_www

PAS-8000 Phased Array Non Destructive Testing System System do bezinwazyjnego badania struktur z wykorzystaniem technologii Phased Array

Karta produktu:

Firma zgłaszająca EC Electronics Sp. z o.o.
Kategoria Aparatura kontrolno-pomiarowa
Podkategoria rejestratory

Technologie SHM (Structural Health Monitoring) i NDT (Non-Destructive Testing) są znane od wielu lat. Używane są do bezinwazyjnego badania stanu materiałów za pomocą fal sprężystych o wysokiej częstotliwości. Badania realizowane są z użyciem piezoelementów pracujących zarówno jako aktuatory, jak i czujniki. Zsynchronizowane wzbudzanie kilku elementów umożliwia formowanie wiązki – sygnału, który jest wysyłany kierunkowo (proces zwany beamformingiem). W oparciu o odpowiedź badanego obiektu można określić stan danej struktury.

Urządzenie PAS-8000 to system służący do beamformingu oraz mierzenia odpowiedzi badanego obiektu. Układ piezoelementów wzbudzanych z ustalonymi opóźnieniami wytwarza falę o pożądanym kształcie (równoległą, prostopadłą lub nachyloną do liniowego wzoru piezoelementów lub okrągłego – dla układu kołowego piezoelementów). Technologia oparta jest na zjawisku interferencji, które polega na tym, że wzbudzone fale nakładają się i wytwarzają falę główną. Z odpowiedzi badanego obiektu można odczytać informacje, które mówią o stanie obiektu. Pomiary można przedstawić graficznie na wykresie i odczytać, czy ewentualne uszkodzenia mają charakter wewnętrzny czy zewnętrzny, czy też badany przedmiot jest w pełni sprawny.
Po wykonaniu pojedynczego pomiaru dane są wysyłane przez USB do komputera PC i, po wstępnym przetworzeniu są gotowe do analizy w środowisku MatLab®.
Urządzenie PAS-8000 składa się z kilku (2, 4, 6 lub 8) generatorów sygnału wraz z końcówkami mocy, które na podstawie wcześniej ustawionych parametrów mogą niezależnie od siebie wytwarzać sygnały wzbudzające. To jest odpowiedź na zapotrzebowanie na eksperymenty przeprowadzane za pomocą beamformingu i technologii Phased Array.
Moduły pomiarowe (PAQ) mogą być wyposażone w 8 lub 16 kanałów pomiarowych przeznaczonych do akwizycji odpowiedzi struktury badanego obiektu.
Modułowa konstrukcja systemu umożliwia dobór ilości wyposażenia włączonego w zestaw (moduły generujący i pomiarowy) w zależności od wymagań użytkownika.


Polecany produkt

Partnerzy serwisu

  • Gigaom_color

Polecamy