Automatyka.eu

System monitoringu połączeń sieciowych

Reset_modem

Rozwiązanie powstało w odpowiedzi na częste przypadki "zawieszania się" urządzeń sieciowych - switchy, routerów i modemów pracujących w trudnych warunkach. Sterownik systemu w ciągły sposób monitoruje dostępność lokalnych i zdalnych adresów IP. W przypadku awarii restartuje niesprawne urządzenia oraz powiadamia administratora systemu za pomocą EMail, SMS lub logów systemowych serwera.

Karta produktu:

Firma zgłaszająca inMatic
Kategoria Oprogramowanie dla przemysłu
Podkategoria zdalne zarządzanie i serwisowanie urządzeń (DRM)

Czas reakcji - system wykrywa niesprawne połączenie sieciowe często jeszcze zanim użytkonicy odczują tego skutki. Automatyczny restart urządzeń w wielu przypadkach przywraca sprawność sieci w przeciągu kilkunastu sekund.

Informacja - administrator jest powiadamiany o zaistniałym problemie w ciągu kilku sekund za pomocą krótkiej wiadomości tekstowej SMS lub EMail. Wszelkie zdarzenia zapisywane są również do logów systemów serwera co pozwala dokładnie prześledzić historię awarii - również tych nie zauważonych przez użytkowników.

Dostępność - system w sytuacjach awaryjnych korzysta z sieci GSM do łączenia się z internetem. W przypadku awarii wszystkich połączeń w danej lokalizacji interfejs diagnostyczno serwisowy jest wciąż dostępny dla administratora sieci. Pozwala to na zdalne usunięcie awarii.

Oszczędność - automatyczny restart urządzeń i dostęp do sieci niezależny od awarii połączeń pozwala zaoszczedzić czas i koszty związane z eliminacją awarii oraz dojazdem do lokalizacji. Istotnym atutem jest również skrócenie czasu przestojów w firmie, często do niezauważalnego poziomu.


Polecany produkt

Partnerzy serwisu

  • Gigaom_color

Polecamy