Automatyka.eu

Liczniki energii elektrycznej Saia-Burgess w sieci S-Bus

326_liczniki_energii_300

Rosnące koszty zużycia energii elektrycznej rodzą potrzebę ich rozliczania na podstawie indywidualnego zużycia, a nie ogólnych rachunków podających globalną sumę kosztów zużycia energii. Dotyczy to szczególnie miejsc, gdzie powierzchnie są podnajmowane, takich jak centra handlowe oraz obiekty biurowe, a także zakładów przemysłowych czy rozliczeń czasu pracy maszyn w fabrykach.

Karta produktu:

Firma zgłaszająca SABUR Sp. z o.o.
Kategoria Aparatura elektryczna i energoelektryczna
Podkategoria elementy układów sterowania i zasilania

Konieczność redukcji nakładów finansowych jest zrozumiała, ale biorąc pod uwagę indywidualną instalację i pomiar z tradycyjnych liczników energii np. w centrum handlowym z ponad setką najemców, koszty takiego rozwiązania znacznie przewyższą jakiekolwiek oczekiwane korzyści. Dlatego też Saia-Burgess wprowadziła na rynek serię ekonomicznych liczników energii elektrycznej o niewielkich wymiarach. Oprócz wbudowanego mechanizmu zliczającego są one wyposażone w wyjście impulsowe umożliwiające scentralizowaną rejestrację zużycia energii w sterowniku Saia® PCD, z możliwością automatycznego generowania faktur za pomocą komputera PC.

Liczniki Saia® są odporne na wstrząsy i wibracje oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami powodowanymi przez niepożądany dostęp czy użycie silnych magnesów neodymowych.

Gwarantują prawidłowy pomiar (I klasa dokładności) i naliczanie kosztów energii elektrycznej.Od wiosny 2007 roku liczniki energii elektrycznej Saia® zostały wzbogacone o możliwość rozbudowy o dodatkowy moduł z interfejsem S-Bus (PCD7.H104S). Połączenie liczników w sieć jest zatem możliwe przy użyciu protokołu S-Bus, a nie tylko przez łączenie równoległe pojedynczych wyjść impulsowych. Dzięki takiemu rozwiązaniu koszty okablowania obiektów w przypadku większych projektów, np. w automatyce budynkowej, mogą być znacząco obniżone.

Do jednego wejścia RS485 sterownika PCD można podłączyć do 100 modułów interfejsu S-Bus, z których do każdego - po 4 liczniki energii elektrycznej. Takie rozwiązanie pozwala na jednoczesną transmisję do 400 wartości pomiarów zużycia energii poprzez sieć S-Bus do jednostki centralnej (czyli sterownika lub komputera PC). Jeden sterownik może obsłużyć do 9 portów RS485.


Polecany produkt

Partnerzy serwisu

  • Gigaom_color

Polecamy