Automatyka.eu

Miernik przepływu/prędkości materiałów sypkich DYNAvel

Dyna_vell

Pomiar prędkości przepływu materiałów sypkich bez wzgledu na ich granulację.

Karta produktu:

Firma zgłaszająca Przedsiębiorstwo Automatyzacji i Pomiarów INTROL Sp. z o.o.
Kategoria Aparatura kontrolno-pomiarowa
Podkategoria pomiary wagowe

DYNAvel jest urządzeniem pomiarowym, którego zasada działania oparta jest na elektrostatyce i polega na pomiarze czasu pomiędzy charakterystycznymi punktami przebiegu szumów generowanymi przez naelektryzowane, poruszające się cząsteczki ciał stałych pomiędzy dwoma niezależnymi elektrodami.

Urządzenie składa się z dwóch części: sensora będącego przepływową celą pomiarową do zabudowy na rurociągu, oraz jednostki sterującej do zabudowy w szafie sterującej. Jednostka sterująca połączona jest z sensorem kablem 4-przewodowym.

Dokładność: <0,5%;

Zakres pomiarowy: 0,2...100m/s;

Sygnał wyjściowy z jednostki sterującej : 2 x 4...20mA, 3 x wyjście przekaźnikowe;

Interfejs: CAN - Bus, Ethernet oraz RS 485;

Gęstość mierzonego produktu: 1g/m3...t/m3;

Przyłącze mechaniczne: kołnierzowe 10...400mm,

Ciśnienie procesu: do 64 bar;

Temperatura procesu: -20...+130°C;

Dopuszczenia: ATEX do strefy 22.

DYNAvel z powodzeniem może być stosowany w elektrowniach, cementowniach, przemyśle spożywczy, tytoniowym oraz wszędzie tam, gdzie zbyt duża prędkość transportu może spowodować niechcianą deformację lub uszkodzenie produktu.

DYNAvel jest także elementem układów pomiarowych:

- pomiar masy z wykorzystaniem mikrofal - DYNA M flow + DYNAvel (do pomiaru prędkości wykorzystywany jest miernik prędkości DYNAvel, natomiast do pomiaru masy - miernik mikrofalowy DYNA M flow. Oba pomiary są przeliczane przez mikroprocesor na wielkość przepływu masy.)

- pomiar masy z wykorzystaniem izotopów- DYNArad (pomiar prędkości za pomocą miernika DYNAvel i gęstości za pomocą gęstościomierza izotopowego LB 491 firmy BERTHOLD).


Polecany produkt

Partnerzy serwisu

  • Gigaom_color

Polecamy