Automatyka.eu

Aplikacja zdalnego dostępu firmy ESA – pełna kontrola z każdego miejsca

Cach__342

Dzięki rozwiązaniom oferowanym przez firmę ESA możliwe jest bezpieczne monitorowanie pracy instalacji, urządzeń i zakładów produkcyjnych bez względu na odległość.

Karta produktu:

Firma zgłaszająca SABUR Sp. z o.o.
Kategoria Oprogramowanie dla przemysłu
Podkategoria wizualizacja HMI, SCADA

Nieprawidłowa praca urządzeń lub przestój w pracy może powodować znaczące straty w produkcji i generować niepożądane koszty. Aby tego uniknąć maszyny należy serwisować jak najszybciej, gdy to możliwe. Stosując aplikację zdalnego dostępu firmy ESA można zaplanować utrzymanie ruchu lub bezpośrednio rozwiązywać wszelkie pojawiające się problemy, nawet z dala od miejsca zdarzenia, bez straty czasu czy konieczności podróżowania.

Aplikacja zdalnego dostępu firmy ESA może być zainstalowana na zwykłym komputerze PC i przy jego pomocy można łączyć się z aplikacją znajdującą się na terminalach sterujących urządzeniami czy zakładem produkcyjnym.

Takie połączenie umożliwia oglądanie wykresów, danych produkcyjnych i alarmów z różnych miejsc, wgrywanie lub poprawianie receptur, uruchamianie skryptów, oglądanie obrazów z kamer oraz pozwala na wykonywanie wielu innych działań.

Pełna obsługa połączeń VPN i firmowych sieci LAN sprawia, że zdalny dostęp może być realizowany z każdego miejsca spełniając wszelkie wymagania użytkownika. Potencjał urządzeń z serii IT pozwala uzupełnić funkcjonalności zdalnego dostępu o wysyłanie wiadomości e-mail i tekstowych w przypadku wystąpienia alarmu lub zdarzenia. Pozwala uzyskać pełną zdalną kontrolę nad urządzeniami i zakładem produkcyjnym.


Polecany produkt

Partnerzy serwisu

  • Gigaom_color

Polecamy