Automatyka.eu

Anemometr, termometr, higrometr i barometr HT4000

Ht4000

Przyrząd HT4000 był pierwotnie zaprojektowany do pomiaru prędkości powierza w dowolnie wybranych jednostkach. Pomiar ten jest wykonywany przy użyciu zewnętrznej sondy podłączonej do miernika, która również wykonuje pomiar temperatury i wilgotności.

Karta produktu:

Firma zgłaszająca Tomtronix Aparatura Pomiarowa
Kategoria Aparatura kontrolno-pomiarowa
Podkategoria przepływ

Innymi dostępnymi funkcjami są pomiar przepływu powietrza (CMM i CFM) oraz ciśnienia atmosferycznego za pomocą wbudowanego sensora. HT4000 posiada funkcje MAX/MIN/AVG, DataHold oraz wewnętrzną pamięć do zapisu wyników pomiarów prędkości powietrza. Posiada podwójny wyświetlacz LCD z podświetleniem oraz automatyczny wyłącznik zasilania.

Funkcje

- Pomiar prędkości powietrza za pomocą zewnętrznej sondy o średnicy 30mm.
- Wybór jednostek pomiarowych.
- Pomiar przepływu powietrza w m3/min (CMM) i ft3/min (CFM).
- Pomiar temperatury powietrza w °C/°F za pomocą zewnętrznej sondy.
- Pomiar wilgotności względnej %RH za pomocą zewnętrznej sondy.
- Pomiar ciśnienia atmosferycznego za pomocą wewnętrznego sensora.
- Wyznaczenie wartości maksymalnej, minimalnej i średniej (AVG).
- Zamrożenie wskazania DataHold.
- Pamięć wewnętrzna na 99 pomiarów.
- Podwójny wyświetlacz LCD z podświetleniem.
- Automatyczny wyłącznik zasilania.

Normy

- Znak CE.
- Dyrektywa EMC 2004/108/EEC.

Dane ogólne

Charakterystyka mechaniczna
- Wymiary przyrządu: 130 x 56 x 38mm.
- Wymiary sondy zewnętrznej: 195 x 47 x 30mm.
- Długość kabla sondy zewnętrznej: 0,95m.
- Waga przyrządu (z bateriami): 160g.
- Waga sondy zewnętrznej: 100g.
Zasilanie
- Typ baterii: 1 szt. 9V NEDA 1604 IEC 6F22 JIS 006P.
- Wskazanie rozładowania baterii: piktogram na wyświetlaczu.
- Czas pracy baterii: około 100 godzin.
- Automatyczny wyłącznik: po około 15 minutach braku aktywności.
Wyświetlacz
- Wyświetlacz główny: 4 LCD z podświetleniem.
- Wyświetlacz pomocniczy: 6 LCD z podświetleniem.
Pamięć 
- Pojemność pamięci: 99 adresów.
Warunki klimatyczne 
- Temperatura odniesienia: 25°C ±5°C.
- Temperatura pracy: 5 ÷ 40°C.
- Wilgotność pracy: < 80%RH.
- Temperatura magazynowania: -10 ÷ 60°C.
- Wilgotność magazynowania: < 70%RH.
- Max wysokość użycia: 2000m.

Więcej informacji: www.tomtronix.pl/ht/ht4000.aspx


Polecany produkt

Partnerzy serwisu

  • Gigaom_color

Polecamy