Automatyka.eu

Cęgowy miernik rezystancji uziemienia T2000

T2000

Przyrząd T2000 jest przeznaczony do pomiaru rezystancji poszczególnych zwodów systemu uziemienia metodą pętli uziemienia bez rozłączania elementów badanego systemu uziemienia. Ten typ pomiaru może być wykorzystany do wyznaczenia rezystancji pojedynczych zwodów wchodzących w skład systemu uziemienia przy założeniu, że nie wpływają one na siebie.

Karta produktu:

Firma zgłaszająca Tomtronix Aparatura Pomiarowa
Kategoria Aparatura kontrolno-pomiarowa
Podkategoria wielkości elektryczne

Wewnętrzna część przyrządu jest wykonana z 2 toroidów prądowego i napięciowego. Toroid napięciowy generuje siłę elektromotoryczną (E) w pętli podczas pomiaru rezystancji. W konsekwencji powstaje prąd (I) w pętli, który jest mierzony przez cewkę prądową. W oparciu o wartości parametrów E oraz I przyrząd wyświetla wartość rezystancji R obliczonej ze stosunku ich wartości. Cęgi T2000 wykonują również pomiar prądu AC do 20A oraz prądów upływowych z rozdzielczością 0,1mA, możliwe jest również ustawienie wartości progowych alarmu. Przyrząd jest zgodny z IEC/EN61010-1 (PN), CAT III 150V i jest idealny do pomiarów w warunkach domowych i przemysłowych.

Funkcje

- Pomiar rezystancji sond uziomowych metodą pętli uziemienia.
- Bezpośredni pomiar sond uziomowych bez konieczności rozłączania połączeń w systemie uziemienia.
- Pomiar prądów upływowych w systemach uziemień.
- Ustawianie progów alarmowych z sygnalizacją dźwiękową.
- Magazynowanie wyników pomiarów.
- Detekcja szumu prądu w prądzie pomiarowym.
- Funkcja zamrożenia wskazań DataHold.
- Podświetlenie.
- Automatyczny wyłącznik zasilania.

Normy

- Znak CE.
- Dyrektywa niskonapięciowa LVD 2006/95/EEC.
- Dyrektywa kompatybilności elektromagnetycznej EMC 2004/108/EEC.

Dane ogólne

Cechy mechaniczne
- Wymiary: 260 x 90 x 66mm.
- Waga (łącznie z bateriami): 1120g.
- Max wymiar przewodnika: 30mm.
Zasilanie
- Typ baterii: 4 x 1,5V alkaliczne LR6 AA MN1500.
- Wskazanie rozładowania baterii: piktogram wyświetlany na wyświetlaczu.
- Automatyczny wyłącznik zasilania: po około 5 min braku aktywności.
Pamięć
- Pojemność pamięci: 99 adresów.
Warunki klimatyczne
- Temperatura odniesienia: 20°C ±3°C.
- Temperatura pracy: -10°C ÷ 55°C.
- Wilgotność pracy: 10%RH ÷ 90%RH.
Spełniane normy
- Zgodne z: IEC/EN 61010-1 (PN), IEC/EN61010-2-032.
- Izolacja: podwójna.
- Stopień zapylenia: 2.
- Max wysokość użycia: 2000m.
- Kategoria przepięciowa: CAT III 150V do ziemi, max 20A.

Więcej informacji: www.tomtronix.pl/ht/t2000.aspx


Polecany produkt

Partnerzy serwisu

  • Gigaom_color

Polecamy