Automatyka.eu

Generator Raportów

Generator

Konfigurator raportów jest aplikacją, która pozwala na samodzielne, dowolne kreowanie zestawień danych w sposób graficzny z baz danych SQL. Konfigurator jest idealnym rozwiązaniem dla firm posiadających różne systemy informatyczne w celu konsolidacji danych w zintegrowanych raportach oraz chcących pozbyć się niewiarygodnych plików XLS. Również kolejnym zastosowaniem jest poszerzenie funkcjonalności dowolnej aplikacji o rozbudowane raportowanie. Dzięki temu, że raporty są jedynie przedstawieniem graficznym zawsze aktualnych informacji z bazy danych, użytkownik uzyskuje obiektywne zestawienia danych podlegające kontroli poprawności, integralności i wiarygodności.

Karta produktu:

Firma zgłaszająca VIGRAN Iwański, Kryger, Stasikowski Sp. jawna
Kategoria Oprogramowanie dla przemysłu
Podkategoria zarządzanie produkcją i logistyką (CPM/MES)

Główne cechy generatora  raportów:  
  • Korzystanie z baz danych - elementy raportu mogą być podłączone bezpośrednio do baz danych (np. wyświetlać wartości punktów pomiarowych, bilansowych, analiz laboratoryjnych).
  • Wiele baz jednocześnie - na jednym raporcie, jednocześnie mogą być wyświetlane dane z wielu baz danych, daje to możliwość np. wydruku dokumentu z danymi pomiarowymi i wynikami analiz laboratoryjnych.
  • Kilkadziesiąt kontrolek w raportach:
- Wykres - Napis - Opis - Wartość - Tablica - Obraz - Figury geometryczne - Kod paskowy - i inne
  • Raporty złożone - jednoczesne wyświetlanie wykresu, obrazu i danych liczbowych w jednym dokumencie.
  • Raporty jako obiekty w bazie danych - gotowe raporty mogą być publikowane w innych  systemach oraz wyświetlane i drukowane przez innych użytkowników.
  • Edycja - zapis, odczyt i edycja własnych raportów jako plików z dysku lub obiektów opublikowanych w bazie danych.
  • Łatwa konfiguracja - za pomocą edytora graficznego z możliwością implementacji skryptów Visual Basic, C#.
  • Eksport do innych formatów - np. do Excel, PDF, CSV, plik tekstowy.
  • Niskie wymagania - konfigurator może pracować w dowolnym środowisku Windows (od wersji Windows XP).


Polecany produkt

Partnerzy serwisu

  • Gigaom_color

Polecamy