Automatyka.eu

Proficy Portal 3.5

Rtiplogojpg

VIX Automation jako Autoryzowany Dystrybutor GE Intelligent Platforms pragnie poinformować o wprowadzeniu na rynek polski najnowszej edycji Proficy Portal. Wersja 3.5 zawiera wiele poprawek, unowocześnień oraz nowych funkcjonalności, o których więcej mozna dowiedzieć się na stronie www.vix.com.pl. Proficy Portal to wiodące środowisko raportowe pomagające osiągnąć doskonałość operacyjną. Działanie Proficy Portal oparte jest o przeglądarkę WWW co w znacznym stopniu ułatwia obsługę systemu, eliminując przy tym konieczność instalacji jakichkolwiek dodatkow na komputerach klienckich.

Karta produktu:

Firma zgłaszająca VIX Automation sp. z o.o.
Kategoria Oprogramowanie dla przemysłu
Podkategoria zarządzanie produkcją i logistyką (CPM/MES)

Proficy Portal - nowości w wersji 3.5

Zmienne rysunku


Zmienne rysunku to zmienne definiowane przez użytkownika dla danego rysunku. Wartość zmiennej może być definiowana przez użytkownika lub można ją powiązać ze zmiennymi pochodzącymi ze źródeł danych. Gdy wartość zmiennej rysunku ulegnie zmianie wszystkie obiekty powiązane ze zmienną zostaną automatycznie zaktualizowane.

Parametryzowane źródła danych


Proficy Portal daje możliwość parametryzowania źródeł danych przy wykorzystaniu zmiennych rysunku. Oznacza to że jeżeli zmienna rysunku zostanie zmieniona to każde źródło danych dla obiektu zostanie zmienione, a dane zostaną zaktualizowane zgodnie z wprowadzonymi zmianami.

Poprawiona możliwość wykorzystania Symboli


Symbole mogą reprezentować źródła danych, właściwości lub parametry. W czasie rzeczywistym zamiast symboli mogą być wyświetlane dane procesowe pochodzące bezpośrednio z procesów lub baz danych. Proficy Portal 3.5 umożliwia zamianę symboli przy poprzez wykorzystanie zmiennych rysunku.

Pasek przewijania wykresu


Proficy Portal udostępnia możliwość przewijania wykresu przy pomocy suwaka. Nowa opcja Use Time Slider dostępna jest w zakładce Quick Time dla wykresu. Korzystanie z tej opcji możliwe jest w wykresach historycznych i bieżących w określonym czasie podając w komponencie przedział i ilość próbek z określonego przedziału.

Ładowanie źródła danych na żądanie

Proficy Portal pozwala na łączenie i rozłączanie połączenia ze źródłem danych na żądanie. Oznacza to, że gdy skonfigurowanych jest wiele źródeł danych, można rozpocząć współpracę z wymaganym źródłem, kiedy zaistnieje taka potrzeba i zakończyć pracę z nim po upływie ustalonego wcześniej czasu bezczynności. Czas ten nalicza się od ostatniego żądania wysłanego do źródła.

Wsparcie dla szerszej gamy systemów operacyjnych


Wsparcie dla Windows Server 2003 (32-bit and 64-bit) oraz Windows Server 2008 (32-bit and 64-bit)
Proficy Portal 3.5 posiada wsparcie dla systemów  operacyjnych Windows Server 2003 (32-bit lub 64-bit) i Windows Server 2008 (32-bit lub 64-bit).
Uwaga: Proficy Portal działa jako aplikacja 32 bitowa  na systemie operacyjnym 64 bitowy wykorzystując mechanizm WoW64 (Windows-on-Windows 64-bit).

Ulepszony instalator


Proficy Portal 3.5 dostarczany jest wraz z serwerem WEB Apache 2.2.15 (httpd-2.2.15-win32-x86-no_ssl.msi). Jeżeli program instalacyjny Proficy Portal nie wykryje Serwera WEB IIS w systemie, to przeprowadzi użytkownika przez proces instalacji Apache.
Edycja nazw pisaków na wykresach
Proficy Portal daje możliwość edycji nazw pisaków na wykresach. Oznacza to że opisy sygnałów przedstawianych na wykresach mogą być bardziej intuicyjne z punktów widzenia użytkowników aplikacji.

Możliwość stosowania aliasów dla zmiennych w edytorach wyrażeń


Proficy Portal w narzędziach do tworzenia wyrażeń matematyczny daje możliwość wykorzystania aliasów do zmiennych  intuicyjnych dla użytkownika. W poprzednich wersjach aliasy narzucone były przez program.

Nazwy wykresów dla grup pisaków

Podczas tworzenia grup pisaków istnieje możliwość zadeklarowania unikatowej nazwy dla grup pisaków. Podczas ładowania danej grupy dla wykresu zostanie zmieniona nazwa  wykresu.

Właściwość „Name" obiektów


Wprowadzono możliwość nadawania unikatowych nazw dla wszystkich obiektów Proficy Portal.
Parametr Timeout dla konektora Proficy Hisotrian
Wprowadzono ustawienie Time-out dla połączeń z serwerem Proficy Historia. Jeżeli nastąpi przekroczenie czasu podczas komunikacji z serwerem to serwer zwróci informację „Connection Timeout".

Nowy folder instalacyjny


W nowych instalacjach domyślny folder zawiera nazwę Proficy:

C:\Program Files\Proficy\Proficy Portal\

Na systemach Windows 64-bity folder domyślny:
C:\Program Files(x 86)\Proficy\Proficy Portal\.

Dla aplikacji aktualizowanych z Portal 3.0 SP1 lub wcześniejszych jeżeli stary folder nie został usunięty, to program zostanie zainstalowany do folderu jak dla wcześniejszej wersji programu (np.: C:\Program Files\GE Fanuc\Proficy Portal\).

Jeżeli poprzednia wersja programu została odinstalowana, a folder Profcy Portal nie został usunięty, to nowa wersja Proficy Portal zostanie zainstalowana w tym folderze (np.: C:\Program Files\GE Fanuc\Proficy Portal\). Program odnajdzie istniejące ekrany, grupy pisaków, grupy zdarzeń i pliki symboli.

Ulepszony system pomocy


Proficy Portal 3.5 udostępnia w formie video „samouczki" odnoszące się do nowych funkcjonalności. W celu przeglądnięcia materiałów należy posiadać zainstalowaną najnowszą wersję Adobe Flash Player.


Polecany produkt

Partnerzy serwisu

  • Gigaom_color

Polecamy