Automatyka.eu

Czujnik CO2 AQTL DL - Pomiar jakości powietrza z rejestratorem danych

Aqtl_dl

Dwutlenek węgla jest składnikiem powietrza o zmiennej zawartości. Jego stężenie w pomieszczeniu jest wyznacznikiem jakości powietrza. Czujnik AQTL DL określa wartość CO2 na podstawie pomiaru w podczerwieni. Jego zawartość wyświetla za pomocą trzech diod LED, piktogramów i sygnałów dźwiękowych. Urządzenie nie wymaga specjalistycznej wiedzy do instalacji. Czujnik po prostu podłączamy do gniazda zasilającego.

Karta produktu:

Firma zgłaszająca Gryftec
Kategoria Aparatura kontrolno-pomiarowa
Podkategoria detekcja gazów

Od jakości powietrza znajdującego się w pomieszczeniu zależy komfort przebywających w nim osób. Kontrola zawartości dwutlenku węgla jest równie istotna dla samopoczucia, jak utrzymywanie właściwej temperatury i wilgotności.

Czujnik AQTL DL jest skierowany przede wszystkim do poprawy jakości powietrza w biurach, szkołach i przedszkolach.

Dodatkowo, oprócz wizualnego przedstawienia stężenia CO2 w powietrzu za pomocą diod LED, AQTL DL umożliwia rejestrowanie danych na dwa sposoby:

Rejestrowanie stężenia co 1 min i maksymalnie na okres jednego tygodnia
Rejestrowanie bieżących wartości CO2 przez podłączenie do komputera i graficznych prezentacji stężenia od 15 do 90 min

Parametry:

Zasilanie: 230V AC
Pobór mocy: 350 mA (24V DC)
Czas nagrzewania: 5 min
Czas reakcji: 30 s
Dokładność: ±2 %

Zakres pomiaru:

0..3000 ppm

Zalety:

Przystosowany do sal, klas i pokoi z wieloma osobami
Instalacja nie wymaga fachowca
Kalibracja nie jest wymagana
Stopień ochrony: IP30

Status urządzenia:

Stężenie CO2 (ppm) Sygnał LED Sygnał dźwiękowy Jakość powietrza
0 - 1500 ˘ Zielony - Dobra
1500 - 2500 ˘ Żółty Jeden Średnia
2500 - 3000 ? Czerwony Dwa Zła
powyżej 3000 ? Czerwony migający Pięć Bardzo zła

Warunki pracy:

Temperatura pracy: -10 - 50°C
Wilgotność względna: 15..95 %
Ciśnienie powietrza: 900...1100 hPa

Więcej informacji: http://www.gryftec.com


Polecany produkt

Partnerzy serwisu

  • Gigaom_color

Polecamy